Veľkými krokmi k roku 2030

Náš proces transformácie je v plnom prúdu. Do roku 2030 budeme neustále využívať existujúci rastový potenciál a rozvíjať nové obchodné modely. Náš cieľ: Vybudovať spoločnosť Vetropack ako dlhodobo silného hráča na trhu, ktorý hrá významnú úlohu pri formovaní sklárskeho priemyslu.

Jasná udržateľnosť

K udržateľnosti pristupujeme komplexne, a to na základe neustáleho znižovania ekologickej stopy, zlepšovania recyklácie v hodnotovom reťazci (jednorazovým a opakovaným použitím) a zaistenia prístupu k základným zdrojom (predovšetkým k črepom).

Udržateľnosť sa v spoločnosti Vetropack uplatňuje na všetkých úrovniach. Zodpovedným pracovníkom pre udržateľnosť je Nicolas Lottens.

Efektívnym využitím strešnej plochy v Kremsmünsteri  a rozšírením fotovoltaických systémov chceme dosiahnuť výrobu solárnej energie a úsporu CO2.

Rozšírenie pôsobnosti

Naše dominantné postavenie na domácich trhoch ďalej posilňujeme približovaním sa našim zákazníkom. Tým sa stávame vysokokvalitným partnerom a poskytovateľom komplexných služieb. Naším cieľom je expandovať na vybrané trhy.

V marci roku 2022 bola spoločnosť Vetropack Chişinău úspešne začlenená do podnikovej skupiny. Vyrába sklenené fľaše pre rastúci domáci trh i pre 20 exportných trhov.

Výroba v novom výrobnom závode spoločnosti Vetropack v severnom Taliansku bude flexibilnejšia, individuálnejšia a udržateľnejšia. Koniec koncov, už pri plánovaní tohto závodu bola jeho budúca životaschopnosť hlavným záujmom.

Maximalizácia hodnoty

Vstupom do nových obchodných segmentov v rámci hodnotového reťazca sklenených obalov rozširujeme pole svojej pôsobnosti. Zameriavame sa pritom na nové služby, ktoré zmysluplne dopĺňajú naše kompetencie a umožňujú nám neustále posilňovať vzťahy so zákazníkmi.

Aký je postoj spotrebiteľov k nápojovým obalom? Čo si cenia? Na základe podrobnej štúdie sme vyvinuli mimoriadne ľahké a robustné sklo.

Podpora inovácií

Aby sme sa stali skúsenými  tvorcami trendov v dizajne sklenených obalov, aktívne presadzujeme inovácie. Patria sem inovácie, ktoré prebiehajú postupne, od inovácií výrobkov na trhu až po úplne nové, zákaznícke modely.

 

Cestu vpred si tu razí Vorarlberský pivovar Mohrenbrauerei v spolupráci s Vetropackom: Ich obzvlášť udržateľná ľahká sklenená fľaša s objemom 0,33 litrov znižuje uhlíkovú stopu na 25 %.

Recyklácia na Slovensku je náročná, pretože sklenené obaly nie sú triedené podľa farieb. Prestavbou recyklačnej linky bolo možné zvýšiť kapacitu a maximalizovať vyťaženie bieleho skla.

Líder v oblasti kvality

Všetky činnosti prispôsobujeme tak, aby optimálne podporovali našu stratégiu na úrovni skupiny. To zahŕňa komplexný prístup «Operational Excellence» a koordinované štruktúry a procesy v oblasti predaja a výroby. Okrem toho chceme lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia v celej skupine a prezentovať spoločnosť Vetropack ako «zamestnávateľa prvej voľby». 

Aby sme mohli pracovať efektívnejšie, prehĺbili sme centralizáciu a digitalizáciu dôležitých obchodných procesov, ako je nákup a plánovanie výroby v našom závode v Pöchlarne v Rakúsku.