Veľkými krokmi k roku 2030

Náš proces transformácie je v plnom prúdu. Do roku 2030 budeme neustále využívať existujúci rastový potenciál a rozvíjať nové obchodné modely. Náš cieľ: Vybudovať spoločnosť Vetropack ako dlhodobo silného hráča na trhu, ktorý hrá významnú úlohu pri formovaní sklárskeho priemyslu.

Jasná udržateľnosť

K udržateľnosti pristupujeme komplexne, a to na základe neustáleho znižovania ekologickej stopy, zlepšovania recyklácie v hodnotovom reťazci (jednorazovým a opakovaným použitím) a zaistenia prístupu k základným zdrojom (predovšetkým k črepom).

 

loading animation

Rozšírenie pôsobnosti

Naše dominantné postavenie na domácich trhoch ďalej posilňujeme približovaním sa našim zákazníkom. Tým sa stávame vysokokvalitným partnerom a poskytovateľom komplexných služieb. Naším cieľom je expandovať na vybrané trhy.

 

loading animation
loading animation

Podpora inovácií

Aby sme sa stali skúsenými  tvorcami trendov v dizajne sklenených obalov, aktívne presadzujeme inovácie. Patria sem inovácie, ktoré prebiehajú postupne, od inovácií výrobkov na trhu až po úplne nové, zákaznícke modely.

 

loading animation

Líder v oblasti kvality

Všetky činnosti prispôsobujeme tak, aby optimálne podporovali našu stratégiu na úrovni skupiny. To zahŕňa komplexný prístup «Operational Excellence» a koordinované štruktúry a procesy v oblasti predaja a výroby. Okrem toho chceme lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia v celej skupine a prezentovať spoločnosť Vetropack ako «zamestnávateľa prvej voľby». 

 

loading animation