Kupředu k roku 2030

Náš proces transformace je v plném proudu. Do roku 2030 budeme nadále využívat stávající růstový potenciál a rozvíjet nové obchodní modely. Naším cílem je vybudovat ze společnosti Vetropack dlouhodobě silného hráče na trhu a hrát významnou roli při formování sklářského průmyslu.

Jasně udržitelné

K udržitelnosti přistupujeme celostně, a to na základě neustálého snižování ekologické stopy, zlepšování recyklace v hodnotovém řetězci (jednorázovým a opakovaným použitím) a zajištění přístupu k základním zdrojům (především ke střepům).

Udržitelnost se ve společnosti Vetropack uplatňuje na všech úrovních. Nicolas Lottens, náš hlavní pracovník pro udržitelnost, je osobou která toto všechno hodnotí v širších souvislostech.

Efektivní využití střešní plochy, výroba solární energie a úspora CO2 - toho chceme dosáhnout rozšířením fotovoltaických systémů v Kremsmünsteru.

Již v roce 2019 jsme začali pracovat na snížení ekologické stopy všech našich podnikatelských aktivit. Připojením se k iniciativě SBT v listopadu 2022 jsme udělali další krok k tomu, abychom zdůraznili vysokou prioritu stanovených cílů v oblasti snižování emisí. Tento krok ukazuje naše odhodlání vyvinout veškeré možné úsilí k dosažení ambiciózních cílů snižování emisí, které byly stanoveny.

Rozšíření působnosti

Své dominantní postavení na domácích trzích dále posilujeme tím, že se přibližujeme svým zákazníkům. Díky tomu se stáváme vysoce kvalitním partnerem a poskytovatelem komplexních služeb. Naším cílem je expandovat na vybrané trhy.

Společnost Vetropack Chisinau byla v březnu 2022 úspěšně začleněna do naší skupiny a vyrábí skleněné lahve pro rostoucí domácí trh a pro 20 exportních trhů.

Výroba v novém závodě společnosti Vetropack v severní Itálii bude flexibilnější, individuálnější a udržitelnější. Koneckonců, již při plánování tohoto závodu byla jeho budoucí životaschopnost hlavním zájmem.

Dobré a stabilní vztahy se spokojenými zákazníky jsou základem pro pokračování úspěšného rozvoje skupiny Vetropack. Aktivní výměna názorů a dialog se zákazníky jsou nezbytné pro to, abychom porozuměli co nejlépe jejich požadavkům a potřebám. Je to klíč k poskytnutí maximálních výhod. Z tohoto důvodu se společnost Vetropack rozhodla zadat další komplexní analýzu spokojenosti zákazníků.

Růst hodnoty

Své pole působnosti v rámci hodnotového řetězce skleněných obalů rozšiřujeme vstupem do nových oblastí podnikání. Zaměřujeme se přitom na nové služby, které významným způsobem rozšiřují naše kompetence a umožňují nám dále posilovat vztahy se zákazníky.

Jaký je postoj spotřebitelů k nápojovým obalům? Čeho si cení? Na základě podrobné studie jsme vyvinuli mimořádně lehké a robustní sklo.

Podpora inovací

Abychom se stali tvůrci trendů v oboru skleněných obalů, aktivně prosazujeme inovace. Patří sem inovace, které probíhají postupně, dále inovace výrobků a trhu i zcela nové obchodní modely.

Pivovar Mohrenbrauerei se sídlem v rakouském Vorarlbersku kráčí s Vetropackem do budoucnosti. Mimořádně udržitelná lahev z lehčeného skla o objemu 0,33 l má sníženou uhlíkovou stopu na pouhých 25 %.

Recyklace na Slovensku je náročná, protože skleněné obaly nejsou tříděny podle barev. Přestavbou recyklační linky bylo možné zvýšit kapacitu a maximalizovat výtěžnost bílého skla.

Skupina Vetropack se angažuje v různých mezinárodních výzkumných projektech, jejichž cílem je zajistit udržitelnější, účinnější a inovativnější výrobu skla. Společnost Vetropack spolupracuje s renomovanými institucemi a partnery na mnoha průlomových projektech: bez emisní tavicí pec a bezuhlíkový proces výroby skleněných lahví jsou příklady pouze dvou z nich.

Lídr v oblasti kvality

Veškeré činnosti děláme tak, aby optimálně podporovaly naši strategii na úrovni skupiny. To zahrnuje celostní přístup «Operational Excellence» a koordinované struktury a procesy v oblasti prodeje a výroby. Kromě toho chceme lépe využívat příležitosti, které nabízí digitalizace v celé skupině, a prezentovat společnost Vetropack jako «vynikajícího zaměstnavatele». 

Abychom mohli pracovat efektivněji, prohloubili jsme centralizaci a digitalizaci důležitých obchodních procesů, jako je nákup a plánování výroby v našem závodě v Pöchlarnu v Rakousku.

Skupina Vetropack zahájila svůj Program zlepšování výkonnosti (PIP), aby reagovala na rostoucí konkurenci, požadavky zákazníků a vliv inflace na finanční výkonnost. PIP je v současné době testován našimi týmy v Kremsmünsteru a Pöchlarnu a záměrem je postupně jej rozšířit do všech závodů skupiny Vetropack.

Program rozvoje vedení v rámci Vetrocademy je navržen tak, aby poskytl začínajícím vedoucím důležité dovednosti a znalosti a působil jako katalyzátor úspěchu. Tím, že Vetropack umožňuje vedoucím pracovníkům zvládat výzvy, inspirovat své týmy a být hnací silou úspěchu, dává najevo svůj závazek budovat vzdělávající se organizaci a stát se zaměstnavatelem první volby. Program rozvoje vedení je základem pro udržitelnou budoucnost, ve které bude udržitelný růst společnosti Vetropack zachován nepřetržitým zdokonalováním výjimečných lídrů.