Kupředu k roku 2030

Náš proces transformace je v plném proudu. Do roku 2030 budeme nadále využívat stávající růstový potenciál a rozvíjet nové obchodní modely. Naším cílem je vybudovat ze společnosti Vetropack dlouhodobě silného hráče na trhu a hrát významnou roli při formování sklářského průmyslu.

Jasně udržitelné

K udržitelnosti přistupujeme celostně, a to na základě neustálého snižování ekologické stopy, zlepšování recyklace v hodnotovém řetězci (jednorázovým a opakovaným použitím) a zajištění přístupu k základním zdrojům (především ke střepům).

 

loading animation

Rozšíření působnosti

Své dominantní postavení na domácích trzích dále posilujeme tím, že se přibližujeme svým zákazníkům. Díky tomu se stáváme vysoce kvalitním partnerem a poskytovatelem komplexních služeb. Naším cílem je expandovat na vybrané trhy.

 

loading animation

Růst hodnoty

Své pole působnosti v rámci hodnotového řetězce skleněných obalů rozšiřujeme vstupem do nových oblastí podnikání. Zaměřujeme se přitom na nové služby, které významným způsobem rozšiřují naše kompetence a umožňují nám dále posilovat vztahy se zákazníky.

 

loading animation

Podpora inovací

Abychom se stali tvůrci trendů v oboru skleněných obalů, aktivně prosazujeme inovace. Patří sem inovace, které probíhají postupně, dále inovace výrobků a trhu i zcela nové obchodní modely.

 

loading animation

Lídr v oblasti kvality

Veškeré činnosti děláme tak, aby optimálně podporovaly naši strategii na úrovni skupiny. To zahrnuje celostní přístup «Operational Excellence» a koordinované struktury a procesy v oblasti prodeje a výroby. Kromě toho chceme lépe využívat příležitosti, které nabízí digitalizace v celé skupině, a prezentovat společnost Vetropack jako «vynikajícího zaměstnavatele». 

 

loading animation