Kupředu k roku 2030

Náš proces transformace je v plném proudu. Do roku 2030 budeme nadále využívat stávající růstový potenciál a rozvíjet nové obchodní modely. Naším cílem je vybudovat ze společnosti Vetropack dlouhodobě silného hráče na trhu a hrát významnou roli při formování sklářského průmyslu.

Další informace o různých projektech najdete v našem zákaznickém časopise.

Rozšíření působnosti

Své dominantní postavení na domácích trzích dále posilujeme tím, že se přibližujeme svým zákazníkům. Díky tomu se stáváme vysoce kvalitním partnerem a poskytovatelem komplexních služeb. Naším cílem je expandovat na vybrané trhy.

Společnost Vetropack Chisinau byla v březnu 2022 úspěšně začleněna do naší skupiny a vyrábí skleněné lahve pro rostoucí domácí trh a pro 20 exportních trhů.

Výroba v novém závodě společnosti Vetropack v severní Itálii bude flexibilnější, individuálnější a udržitelnější. Koneckonců, již při plánování tohoto závodu byla jeho budoucí životaschopnost hlavním zájmem.

Růst hodnoty

Své pole působnosti v rámci hodnotového řetězce skleněných obalů rozšiřujeme vstupem do nových oblastí podnikání. Zaměřujeme se přitom na nové služby, které významným způsobem rozšiřují naše kompetence a umožňují nám dále posilovat vztahy se zákazníky.

Jaký je postoj spotřebitelů k nápojovým obalům? Čeho si cení? Na základě podrobné studie jsme vyvinuli mimořádně lehké a robustní sklo.

Podpora inovací

Abychom se stali tvůrci trendů v oboru skleněných obalů, aktivně prosazujeme inovace. Patří sem inovace, které probíhají postupně, dále inovace výrobků a trhu i zcela nové obchodní modely.

Pivovar Mohrenbrauerei se sídlem v rakouském Vorarlbersku kráčí s Vetropackem do budoucnosti. Mimořádně udržitelná lahev z lehčeného skla o objemu 0,33 l má sníženou uhlíkovou stopu na pouhých 25 %.

Recyklace na Slovensku je náročná, protože skleněné obaly nejsou tříděny podle barev. Přestavbou recyklační linky bylo možné zvýšit kapacitu a maximalizovat výtěžnost bílého skla.

Jasně udržitelné

K udržitelnosti přistupujeme celostně, a to na základě neustálého snižování ekologické stopy, zlepšování recyklace v hodnotovém řetězci (jednorázovým a opakovaným použitím) a zajištění přístupu k základním zdrojům (především ke střepům).

Udržitelnost se ve společnosti Vetropack uplatňuje na všech úrovních. Nicolas Lottens, náš hlavní pracovník pro udržitelnost, je osobou která toto všechno hodnotí v širších souvislostech.

Efektivní využití střešní plochy, výroba solární energie a úspora CO2 - toho chceme dosáhnout rozšířením fotovoltaických systémů v Kremsmünsteru.

Lídr v oblasti kvality

Veškeré činnosti děláme tak, aby optimálně podporovaly naši strategii na úrovni skupiny. To zahrnuje celostní přístup «Operational Excellence» a koordinované struktury a procesy v oblasti prodeje a výroby. Kromě toho chceme lépe využívat příležitosti, které nabízí digitalizace v celé skupině, a prezentovat společnost Vetropack jako «vynikajícího zaměstnavatele». 

Abychom mohli pracovat efektivněji, prohloubili jsme centralizaci a digitalizaci důležitých obchodních procesů, jako je nákup a plánování výroby v našem závodě v Pöchlarnu v Rakousku.