Zjednodušenie logistiky a zlepšenie transparentnosti

Systém správy paliet a preložiek bol zefektívnený a digitalizovaný tak, aby bola zaistená transparentnosť a efektívne využitie zdrojov. Holistic Pallet and Pad Management (HPPM) je názov projektu spoločnosti Vetropack na spustenie softvérovej platformy, ktorá umožňuje lepšiu kontrolu a koordináciu naprieč našimi pracoviskami.

Akonáhle budú všetky závody Vetropack, a tiež naši zákazníci, používať platformu HPPM, naše logistické procesy sa výrazne zjednodušia. Tento prístup bude aj naďalej zabezpečovať štandardy kvality pre palety a preložky, a tiež posilňovať náš záväzok k udržateľnosti. Zavedenie HPPM je významným míľnikom na našej ceste k väčšej transparentnosti, lepšej efektivite zdrojov a vyššej spokojnosti zákazníkov.

More about HPPM

loading animation