Stratégia ochrany súkromia

Zoberte, prosím, do úvahy nasledujúce s ohľadom na našu stratégiu ochrany súkromia.

 

1. Rozsah stratégie ochrany súkromia

Táto stratégia ochrany súkromia reguluje spracovávanie osobných údajov súvisiacich s fyzickými a právnickými osobami, ktoré boli zozbierané cez naše webové stránky, ktoré vlastní spoločnosť Vetropack Holding Ltd, jej dcérske spoločnosti a sesterské spoločnosti („skupina Vetropack“).

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia [a/alebo odkazy] na iné webstránky a služby, ktoré nevlastní skupina Vetropack. Tieto webstránky a služby sa nachádzajú mimo nášho dosahu a táto stratégia ochrany súkromia sa na ne nevzťahuje. Skupina Vetropack nie je zodpovedná za tieto webstránky a nepreberá za ne žiadnu záruku.

Používaním našich webstránok súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás skupina Vetropack a jej partnerské spoločnosti zhromaždia v súlade so stratégiou ochrany súkromia.

 

2. Zhromažďovanie údajov a ich použitie

Na našich webstránkach zhromažďujeme dva druhy používateľských údajov: aktívne prenášané údaje, ako napríklad vaše priezvisko, krstné meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne a faxové čísla, ktoré poskytnete vy, a pasívne prenášané údaje, ako napríklad protokolové súbory, IP adresy a názvy domén. Pasívne prenášané údaje v anonymnej forme používame na získanie štatistík o používaní našich webstránok, aby sme mohli zlepšovať služby a vytvoriť čo najefektívnejšie webstránky.

Vami poskytnuté údaje budú použité výhradne na obchodné účely, ktoré sú opísané v príslušnej sekcii, a na marketingové účely (napr. zasielanie mailov, informačné bulletiny atď.) vrátane údajov zasielaných spoločnostiam skupiny Vetropack a partnerským spoločnostiam, pri ktorých sú tieto informácie potrebné v prípade zmlúv, ktoré ste so spoločnosťou skupiny Vetropack uzavreli alebo pri spracovaní údajov a ich analýze. Upozorňujeme, že je možné, že údaje budú prenášané do zahraničia, cudzích krajín vrátane krajín, v ktorých legislatíva týkajúca sa poskytovania adekvátnej ochrany osobných údajov (napr. USA, Ukrajina atď.) chýba.

Ak si neželáte dostávať žiadnu reklamu, môžete to nahlásiť kontaktnej osobe uvedenej na príslušnej webstránke skupiny Vetropack.

 

3. Okamžite doručený e-mail

Po tom, ako udelíte vedomý súhlas, použijeme vašu e-mailovú adresu na posielanie pravidelných informácií o skupine Vetropack e-mailom. Aby sme vám tieto informácie mohli zasielať, používame webovú službu campaign monitor od spoločnosti Campaign Monitor Pty Ltd. Táto služba je webovým riešením pre tvorbu, posielanie a správu e-mailových kampaní. Po prijatí vášho vedomého súhlasu budú vaše osobné údaje odoslané službe campaign monitor a uložené na počítačoch spoločnosti Campaign Monitor v Spojených štátoch amerických (USA). Skupina Vetropack neposkytuje žiadnu záruku alebo garanciu v súvislosti s úrovňou ochrany počas spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Campaign Monitor a nepreberá žiadnu zodpovednosť súvisiacu s takýmto spracovaním údajov. Kedykoľvek môžete kontaktovať osobu uvedenú na príslušnej webstránke skupiny Vetropack a vás súhlas stiahnuť.

 

4. Technológia sledovania („cookies“)

Naše webstránky používajú technológiu sledovania „cookies“(napr. Google Analytics), t. j. textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webstránok skupiny Vetropack a iných stránok v anonymnej forme. Tá umožní vytvárať oznamy informácie o aktivitách na webstránkach, ktoré sa zhromažďujú pre prevádzkovateľov stránok a poskytne aj ďalšie služby týkajúce sa používania webstránky a internetu.

Informácie o tom, ako webstránky používate (vrátane vašej IP adresy), ktoré cookies vygenerujú, sú prenášané a uložené na serveri partnerské spoločnosti v zahraničí (napr. v USA). Naša partnerská spoločnosť poskytne informácie tretím stranám, ktoré ich v prípade potreby spracujú.

Inštalácii cookies môžete zabrániť pomocou nastavení vo vašom prehliadači, ale chceli by sme upozorniť na to, že ak tak urobíte, je možné, že nebudete môcť využívať naše webstránky v plnom rozsahu.

 

5. Ochrana osobných údajov pre žiadosti o zamestnanie

Ak sa uchádzate o zamestnanie - priamo alebo prostredníctvom poskytovateľa náborových služieb - spracujeme Vaše osobné údaje zozbierané prostredníctvom tejto webovej stránky v našich IT systémoch a použijeme tieto údaje na účely náboru zamestnancov. Informácie o používaní pasívne prenášaných údajov a všeobecných pravidlách platných pre všetkých používateľov webových stránok nájdete v ďalších položkách našej politiky ochrany osobných údajov.

Ak u nás začnete pracovať, Vaše údaje zo žiadosti o zamestnanie budú zaradené do administrácie nášho oddelenia ľudských zdrojov. V prípade, že u nás nebudete zamestnaný, Vaše osobné údaje si uchováme po dobu 6 mesiacov od prijatia rozhodnutia náborového konania. V prípade, že si budeme chcieť uchovať Vaše údaje po dlhšiu dobu (napr. pre prípadný budúci nábor), požiadame Vás o príslušný súhlas.

S výnimkou (i) zapojenia externých poradcov do rozhodovacieho procesu v nábore a poskytovateľov IT serverov a / alebo (ii) zdieľania Vašich údajov s ostatnými spoločnosťami skupiny Vetropack v EÚ, EZVO a na Ukrajine, Vaše osobné údaje budú uchované iba v našej spoločnosti.

Zo zákona máte právo (a) svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať, (b) získať informácie o našom použití Vašich osobných údajov a o ich spracovaní, (c) opravu nepresných údajov, (d) žiadať predčasné vymazanie Vašich osobných údajov (prostredníctvom anonymizácie v našich systémoch) alebo obmedzenie použitia Vašich osobných údajov, tieto opatrenia však môžu technicky sťažiť ďalšie prehodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie. V prípade, že nás chcete kontaktovať, použite prosím kontaktné údaje nášho skupinového koordinátora ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené na konci našej politiky ochrany osobných údajov.

Sťažnosti na ochranu osobných údajov je možné adresovať nášmu skupinovému koordinátorovi ochrany osobných údajov a / alebo vnútroštátnemu orgánu na ochranu osobných údajov vo Vašej alebo našej krajine.

 

6. Zabezpečenie dát

Prevádzkujeme siete s údajmi, v rámci ktorých sme podnikli príslušné technické a organizačné kroky proti neoprávnenému spracovaniu.

Neposkytujeme však kódovanie komunikácie. Ak posielate informácie faxom, e-mailom alebo cez internet, nemôžeme zaručiť ich utajenie. Fyzickou poštou neposielajte žiadne citlivé informácie.

 

7. Platné zákony a jurisdikcia

Táto stratégia ochrany súkromia sa riadi švajčiarskym právom a najmä švajčiarskym zákonom o ochrane údajov v platnom znení. V prípade sporu súvisiaceho so stratégiou ochrany údajov má výhradnú súdnu právomoc súd v meste Bülach.

 

8. Prispôsobenie stratégie ochrany súkromia

Skupina Vetropack si jasne vyhradzuje právo upraviť túto stratégiu ochrany súkromia tak, aby bola prispôsobená meniacim sa požiadavkám. Máte k dispozícii súčasne platnú verziu.

 

9. Kontakt

Všetky otázky týkajúce sa spracovania, opravy alebo mazania osobných údajov smerujte na:

Vetropack Holding Ltd
Att.: Group Data Protection Coordinator  
Schützenmattstrasse 48
CH-8180 Bülach

info@vetropack.com