Udržateľné riadenie zaisťuje náš obchodný úspech

Vetropack sa usiluje o dlhodobý rozvoj spoločnosti na základe vlastného financovania. Pri plnení tohto cieľa berieme do úvahy záujmy zainteresovaných skupín i dopady našich podnikateľských aktivít na životné prostredie a spoločnosť. Aby sme dosiahli svoje ekonomické ciele, navrhujeme sklenené obaly podľa špecifických požiadaviek našich zákazníkov a zameriavame sa na inovatívne výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti.

V súlade s našou ďalšou strategickou oblasťou „Líder v oblasti kvality“ plníme očakávania našich zákazníkov a zvyšujeme efektivitu výroby, čím získavame konkurenčnú výhodu. S našimi zákazníkmi nadväzujeme dlhodobé partnerstvá, zisťujeme ich potreby prostredníctvom cielených prieskumov (Voice of the Customer Surveys) a v spolupráci s nimi pokračujeme vo vývoji výrobkov. V centre nášho záujmu je zaručenie zdravia a bezpečnosti našich zákazníkov a spotrebiteľov. Aby sme to dosiahli, dodržujeme prísne interné a externé požiadavky a zavádzame štandardizované procesy v oblasti výroby a zaistenia kvality.

Ďalším zo základných kameňov našej Stratégie 2030 sú inovácie. Inovatívne technológie nám pomáhajú znižovať ekologickú stopu našich výrobných procesov a našich sklenených obalov. Naše chápanie inovácií zahŕňa aj využívanie digitálnych riešení na zefektívnenie našich prevádzkových procesov a pokračovanie v komplexnom rozvoji výroby skla v rámci celého hodnotového reťazca.

«Milióny spotrebiteľov používajú naše sklenené obaly a vďaka nim si môžu svoje potraviny a nápoje dokonale vychutnať. Preto považujeme za nevyhnutné, aby bolo vždy zaručené zdravie a bezpečnosť všetkých spotrebiteľov. »
Christoph Burgermeister, Vedúci oddelenia rozvoja spoločnosti a integrovaného manažérskeho systému

Dosiahnutý pokrok a aktivity súvisiace s kľúčovými témami budú prezentované v integrovanej výročnej správe za rok 2023. Ku kategórii ekonomický dopad sú priradené nasledujúce témy: 

  • Ekonomická výkonnosť
  • Spokojnosť zákazníkov
  • Inovácie
  • Kvalita a bezpečnosť výrobkov