Pracujeme na medzinárodnej úrovni - ale v rodinnej atmosfére.

Manažér hot end v Chorvátsku, inžinier kvality v Taliansku a manažér predaja vo Švajčiarsku: čo majú všetci spoločné? Všetci patria do našej Vetrofamily. Oceňujú pocit spolupatričnosti v celej spoločnosti Vetropack a vážia si príležitosti, ktoré im ponúkame, aby sa mohli ďalej osobne rozvíjať a podieľať sa na zlepšovaní ochrany klímy. A čo viac: práve oni robia našu spoločnosť tým, čím je.

#Teamwork

loading animation
loading animation