Viac než sklo: komplexný servis

Staráme sa o našich zákazníkov a radíme im od prvého ideového nápadu na obal až po hotový produkt. Ako spoľahlivý partner v oblasti obalov preberáme zodpovednosť za naše produkty a ich kvalitu. Služby od A do Z: nechajte nás začať u plniacej linky a neskončíme, pokiaľ nebude všetko fungovať perfektne.

Naša ponuka služieb Service plus+ oveľa presahuje rámec výroby obalového skla. Dlhoročné know-how a fundované skúsenosti v oblasti dizajnu tvoria základ nášho rozsiahleho poradenstva. Kvalitná výroba, včasné zásobovanie a technická podpora v oblasti analýz obalov sú pre nás samozrejmosťou rovnako ako poradenstvo vo všetkých otázkach týkajúcich sa plniacej a uzatváracej techniky alebo zušľachtenia skla a etiketovania. Nezastaví nás ani výpočet ekologickej bilancie.

Technický zákaznícky servis sprevádza od začiatku proces vývoja nového skleneného obalu. Naši pracovníci poznajú nariadenia, normy, štandardy a zákonné predpisy. Zúčastňujú sa taktiež prvého plnenia modelu. Ak sa niečo nedarí podľa plánu, servisný tím rýchlo a bez zbytočnej administratívy pomôže.

Dovoľte nám niečo povedať o obalovom skle

Pracujeme so sklom už viac než 100 rokov. So zápalom a vášňou. Deň za dňom, 24 hodín denne. Naši odborníci vedia, o čom hovoria, keď hovoria o obalovom skle. Nazbierané skúsenosti našich zamestnancov, ich know-how a vedomosti o dizajne sa uplatnia pri každej konzultačnej schôdzke.

Karty na stôl: uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ekologická veličina, ktorá poskytuje informácie o celkových emisiách CO2 v prípade konkrétneho produktu. Pre uvedomelých spotrebiteľov, ktorí sú tvorcovia verejnej mienky, sa uhlíková stopa stále viac mení na silný argument pri rozhodovaní o kúpe. Pracujeme s modelom výpočtu ekologickej bilancie („cradle-to-cradle“), ktorý sleduje celý životný cyklus obalu od surovín až po recykláciu. Dokážeme pre zákazníkov vypočítať individuálne alternatívy a scenáre, a vypracovať tak spoločne s plniacimi podnikmi optimálne riešenie obalu.

 

Faktory ekologickej bilancie sú:
  • hmotnosť skleneného obalu
  • podiel použitého skla vo výrobe
  • prepravná vzdialenosť do plniacej prevádzky
  • preprava nákladnými vozidlami alebo po železnici
  • národné recyklačné kvóty

Ďalšiu rolu hrajú jednorazové alebo vratné obaly, uzáver, etiketa a distribučné kanály.