Pracujeme spoločne, aby sme uspeli

Úspech nášho podnikania závisí v rozhodujúcej miere od našich zamestnancov. Pomáhajú nám udržať si konkurenčnú výhodu. Preto si spoločnosť Vetropack kladie za cieľ byť vnímaná ako atraktívny zamestnávateľ. Aby sme tento cieľ dosiahli, ponúkame našim zamestnancom spravodlivé, bezpečné a stabilné pracovné podmienky.

Vízia našej firmy sa zameriava na neustále učenie sa. Aby sme podporili rozvoj našich zamestnancov, zavádzame strategický „talent manažment“ a dávame im k dispozícii širokú a rozmanitú škálu vzdelávacích nástrojov. Naša kultúra učiacej sa organizácie motivuje našich zamestnancov k ďalšiemu rozvoju, takže im môžeme ponúknuť perspektívu a zároveň vytvárať hodnotu pre našu spoločnosť. Úzke vzťahy so zamestnancami budujeme vďaka transparentnej komunikácii a pravidelným prieskumom spokojnosti. Snažíme sa zaručiť rovnaké príležitosti pre všetkých našich zamestnancov. Aby sme to zaistili, zaväzujeme sa k nediskriminačnej a inkluzívnej firemnej kultúre, kde je rozmanitosť cenená a rešpektovaná. Za kľúčový faktor považujeme aj bezpečnosť našich zamestnancov. Vzhľadom na to, že výroba skla so sebou nesie nebezpečenstvo vyplývajúce z vysokých teplôt a používaných strojov, kladieme najvyššiu prioritu dodržiavania platných predpisov a našich interných bezpečnostných pravidiel a zásad.

«Vďaka snahe stať sa atraktívnym zamestnávateľom sa spoločnosti Vetropack darí vytvárať rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie a oceňovať skúsenosti a ambície našich zamestnancov.»
Nuno Cunha, Chief HR Officer

Dosiahnutý pokrok a aktivity súvisiace s kľúčovými témami budú prezentované v  integrovanej výročnej správe za rok 2023. Ku kategórii sociálny dopad sú priradené tieto témy:

  • Spokojnosť zamestnancov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Diverzita, rovnosť a inklúzia