Nájdete nás v týchto lokalitách

Skupina Vetropack je jedným z popredných európskych výrobcov obalového skla. V deviatich sklárňach, ktoré prevádzkuje vo Švajčiarku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine, v Taliansku a Moldavsku, pracuje približne 3800 zamestnancov.  

O distribúciu našich výrobkov sa v jednotlivých štátoch starajú naše vlastné spoločnosti. Do skupiny tiež patrí švajčiarska obchodná spoločnosť Müller + Krempel AG a spoločnosť Vetroreal AG, ktorá sa zaoberá správou nehnuteľností.

Všetky lokality

Švajčiarsko:
Česká republika:
Chorvátsko:
Slovensko:
Ukrajina:
Moldavsko: