Vetrotime - časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack

Čo zaujímavé sa deje v našich prevádzkach? Ktorý zákaznícky projekt nás práve v poslednom čase najviac zamestnal? A aké sú naše najnovšie úspechy týkajúce sa podpory udržateľnosti? Príbehy o všetkých týchto témach, a ešte viac, si môžete prečítať v našom zákazníckom časopise Vetrotime.

Editions

loading animation
loading animation