Bezpečné a dôverné

Zažili ste alebo pozorovali ste závažné pochybenia? Potom to nahláste kontaktnej osobe vo vašej krajine. Naše horúce linky SpeakUp sú nepretržite k dispozícii.

Rakúsko

Telefónne číslo: 0800-295175

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: nemčina

Výber jazyka 2: angličtina

Chorvátsko

Telefónne číslo: 0800223069

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: chorvátština

Výber jazyka 2: angličtina

Česká republika

Telefónne číslo: 800 900 538

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: čeština

Výber jazyka 2: angličtina

Taliansko

Telefónne číslo: 800-787639

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: taliančina

Výber jazyka 2: angličtina

Moldavsko

Telefónne číslo: 0-800-61433

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: rumunčina

Výber jazyka 2: ruština

Výber jazyka 3: angličtina

Rumunsko

Telefónne číslo: 0800894540

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: rumunčina

Výber jazyka 2: ruština

Výber jazyka 3: angličtina

Slovensko

Telefónne číslo: 0800004529

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: slovenčina

Výber jazyka 2: angličtina

Švajčiarsko

Telefónne číslo: 0800-561422

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: švajčiarska nemčina

Výber jazyka 2: francúzština

Výber jazyka 3: taliančina

Výber jazyka 4: angličtina

Ukrajina

Telefónne číslo: 0 800 502 206

 

Webové stránky: www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua

Prístupový kód: 07234

Výber jazyka 1: ukrajinčina

Výber jazyka 2: ruština

Výber jazyka 3: angličtina

Ak oznamovateľ nezanechá kontaktné údaje, hovor alebo správa sú anonymné. Hlasové správy budú automaticky zmazané.

Pri zanechaní správy cez telefón musí oznamovateľ zadať prístupový kód podľa vyššie uvedenej tabuľky a zanechať správu. Po jednom týždni môže oznamovateľ znovu zavolať, aby si vypočul odpoveď spoločnosti Vetropack a podľa potreby nechať nový odkaz.

Oznamovateľ môže tiež zanechať správu na stránke webovej služby SpeakUp prostredníctvom hypertextového odkazu alebo zadaním adresy URL (oboje podľa vyššie uvedenej tabuľky), výberom krajiny a zadaním prístupového kódu podľa vyššie uvedenej tabuľky pre zanechanie správy. Je možné pripojiť elektronické dokumenty (napríklad súbory word alebo pdf). Odpovede je možné tiež zobraziť a odpovedať na ne po jednom týždni.

Tu popísané konverzačné cykly je možné opakovať. Hovoru alebo správe bude pridelené číslo prípadu. Toto číslo prípadu si prosím uschovajte. Ak sa stratí, nová správa bude musieť byť ponechaná pod novým číslom prípadu, budete sa musieť pozrieť na obsah pôvodnej správy, aby ju bolo možné prepojiť s novou správou. Právne oddelenie spoločnosti Vetropack vybaví prípady dôverne.