Karty na stôl: uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ekologická veličina, ktorá poskytuje informácie o celkových emisiách CO2 v prípade konkrétneho produktu. Pre uvedomelých spotrebiteľov, ktorí sú tvorcovia verejnej mienky, sa uhlíková stopa stále viac mení na silný argument pri rozhodovaní o kúpe. Pracujeme s modelom výpočtu ekologickej bilancie („cradle-to-cradle“), ktorý sleduje celý životný cyklus obalu od surovín až po recykláciu. Dokážeme pre zákazníkov vypočítať individuálne alternatívy a scenáre, a vypracovať tak spoločne s plniacimi podnikmi optimálne riešenie obalu.

Faktory ekologickej bilancie sú:

  • hmotnosť skleneného obalu
  • podiel použitého skla vo výrobe
  • prepravná vzdialenosť do plniacej prevádzky
  • preprava nákladnými vozidlami alebo po železnici
  • národné recyklačné kvóty

Ďalšiu rolu hrajú jednorazové alebo vratné obaly, uzáver, etiketa a distribučné kanály.

More about Environmental assessment

loading animation