Všetky hodnoty v zelených číslach

S opätovným využitím použitého skla sme začali vo Švajčiarsku už v 70. rokoch 20. storočia. Uvedomelé zaobchádzanie so surovinami je dôležitým základom ekologickej udržateľnosti. Vetropack tvorí ekonomickú, environmentálnu a sociálnu hodnotu. Sklenené obaly - od využívania odpadového skla až po recyklovaný prémiový produkt.

 

 

Sklo je prírodný materiál, ktorý je stopercentne recyklovateľný bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Sklo predstavuje víziu udržateľného obalu – je to vždy prvá voľba pre spotrebiteľov, ktorí kladú dôraz na ekológiu.

Recyklácia zlepšuje ekologickú bilanciu

Recyklácia je správnym rozhodnutím po ekologickej i ekonomickej stránke. Opakované používanie použitého skla zásadne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla v priebehu iba niekoľkých desaťročí: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 74%. Na výrobu číreho a hnedého skla môžeme použiť až 60 percent použitého skla a pri výrobe nového zeleného skla je to dokonca až 100%. Rozhodujúca je kvalita triedeného skla a jeho úprava. Výrobou sklenených obalov vytvárame pridanú hodnotu na všetkých troch úrovniach udržateľného vývoja: ekonomika, spoločnosť a životné prostredie.