Svi su sustavi zeleni 

Težimo postati proizvođač stakla poznat po inovativnim proizvodima i učinkovitim proizvodnim procesima. Sukladno tome nastojimo proizvodnju stakla učiniti resursno učinkovitom. Naša ključna okolišna pitanja uključuju zaštitu klime, resurse i vodu.

Staklo je održiv ambalažni materijal – napravljen je od prirodnih sirovina i može se u potpunosti i bezbroj puta reciklirati. No, proizvodnja stakla povezana je s emisijama stakleničkih plinova. Ovaj utjecaj nastojimo smanjivati kroz optimiranje procesa pri popravku i remontu staklarskih peći ili, primjerice, maksimalno mogućim korištenjem rabljenog stakla i obnovljive energije. Sudjelujemo u istraživačkim projektima (npr. International Partners in Glass Research) kako bismo utvrdili potencijal uštede energije. 

S procesima okrenutim prema budućnosti i ambicioznim ciljevima preveniramo okolišne rizike kao što su povećane cijene energenata i regulatorne promjene te na taj način jačamo svoju konkurentnost. Podižemo svijest stanovništva o sakupljanju stakla kako bismo mogli proizvoditi na način koji dugoročno štedi resurse. 

Uglavnom koristimo vodu u zatvorenim kružnim tokovima. Sustavno praćenje i određivanje izloženosti naših lokacija riziku u budućnosti omogućuju nam strateški pristup promjenama u dostupnosti vode.

«Posljedice klimatskih promjena zahtijevaju trenutnu, zajedničku akciju. Zbog visokih energetskih zahtjeva industrije stakla, moramo preuzeti odgovornost i aktivno štititi klimu.»
Nicolas Lootens, Group Sustainability Manager

Napredak i događaji vezani uz materijalne teme predstavljeni su u Integriranom godišnjem izvješću za 2023. Ovo su teme koje spadaju u područje okolišnog otiska:

  • zaštita klime
  • voda
  • resursi