Toate sistemele ecologice

Intenționăm să evoluăm într-un producător de sticlă, cunoscut pentru produse inovatoare și procese de producție eficiente. În conformitate cu acest obiectiv, tindem să ne asigurăm că producția noastră de sticlă păstrează resursele. Subiectele noastre semnificative privind mediul includ protecția climei, resursele și apa.

Sticla este un material de ambalare durabil, deoarece este fabricată din materii prime naturale și poate fi reciclată complet fără limitări. Cu toate acestea, producția de sticlă implică emisii de gaze cu efect de seră. Reducem aceste emisii prin optimizarea proceselor de reparare a cuptoarelor existente și construcția unor cuptoare noi și prin utilizarea celor mai mari cote posibile de sticlă reciclată și energii regenerabile. În conformitate cu angajamentul nostru de a identifica posibilități de economisire a energiei, participăm la proiecte de cercetare (de exemplu, cu parteneri internaționali în cercetarea sticlei).

Abordăm riscurile de mediu, prețurile crescute la energie și modificările în legislație prin operarea proceselor anticipate și stabilirea de obiective ambițioase, consolidând astfel avantajul nostru competitiv. Creștem conștientizarea publicului cu privire la colectarea sticlei, astfel încât producția noastră să poată păstra resursele pe termen lung.

Folosim apa preponderent în circuite închise. Datorită monitorizării sistematice și determinării expunerii viitoare a facilităților noastre la riscuri, suntem capabili să luăm măsuri strategice ca răspuns la schimbările în disponibilitatea apei.

«Consecințele schimbărilor climatice necesită o acțiune colectivă imediată. Având în vedere cererea mare de energie din industria sticlei, trebuie să ne îndeplinim responsabilitățile și să ne angajăm în protecția activă a climei.»
Nicolas Lootens, Manager în dezvoltare durabilă al grupului

Progresele și evenimentele legate de subiectele semnificative vor fi prezentate în raportul anual integrat din 2023. Următoarele subiecte sunt atribuite Impactului asupra mediului:

  • Protecția climei
  • Apa
  • Resurse