Všechny systémy zelené

Chceme být výrobcem skla, který je známý svými inovativními výrobky a efektivními výrobními procesy. V souladu s tímto cílem se snažíme zajistit, abychom při výrobě skla šetřili zdroje. Mezi naše hlavní ekologická témata patří ochrana klimatu, zdrojů a vody.

Sklo je udržitelným obalovým materiálem, protože je vyrobeno z přírodních surovin a lze jej plně recyklovat, aniž by došlo ke změně jeho kvality. Nicméně, výroba skla je spojena s emisemi skleníkových plynů. Tyto emise snižujeme optimalizací procesů prováděných při opravách stávajících a výstavbě nových van a využíváním co nejvyššího podílu recyklovaného skla a obnovitelných zdrojů energie. V souladu s naším závazkem identifikovat možnosti úspory energie se podílíme na výzkumných projektech (např. s International Partners in Glass Research).

Řešíme environmentální rizika, zvýšené ceny energií a regulační změny uplatňováním procesů a zároveň stanovením ambiciózních cílů. Tím také posilujeme svou konkurenceschopnost. Zvyšujeme povědomí veřejnosti o sběru skla, abychom v rámci naší výroby dokázali dlouhodobě šetřit zdroje.

Vodu používáme především v uzavřených systémech. Díky systematickému sledování a identifikaci budoucích rizik v našich lokalitách jsme schopni strategicky reagovat na změny v její dostupnosti.

«Důsledky změny klimatu vyžadují okamžitou společnou akci. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti sklářského průmyslu musíme plnit své závazky a aktivně se zapojit do ochrany klimatu. »
Nicolas Lootens, Group Sustainability Manager

Dosažený pokrok a aktivity související s klíčovými tématy budou prezentovány v integrované výroční zprávě za rok 2023. Ke kategorii Dopad na životní prostředí jsou přiřazena tato témata:

  • Ochrana klimatu
  • Voda
  • Zdroje