Dr. Guido Stebner preberá predsedníctvo výskumnej organizácie IPGR

24.01.2024: Dr. Guido Stebner sa na začiatku roka ujal funkcie predsedu medzinárodnej organizácie International Partners in Glass Research (IPGR). Dr. Stebner je technologickým riaditeľom (CTO) skupiny Vetropack , jedného z popredných európskych výrobcov sklenených obalov, a v IPGR vymení generálneho riaditeľa spoločnosti Vetropack Johanna Reitera. Táto výskumná organizácia sa zaoberá zvyšovaním konkurencieschopnosti skla v obalovom priemysle prostredníctvom výskumných a vývojových programov a individuálnej spolupráce medzi svojimi členmi. K dosiahnutiu tohto cieľa podporuje spoluprácu medzi priemyslom, univerzitami a verejnými orgánmi.

«Za týmto účelom úzko spolupracujeme s akademickými inštitúciami, ako je RWTH Aachen University alebo Montanuniversität v Leobene, a tiež s orgánmi verejnej správy, ako je Spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy, a s ďalšími celosvetovo aktívnymi výrobcami skla.»
Guido Stebner

"Ako medzinárodná výskumná organizácia konsolidujeme predkonkurenčný výskum a vývoj našich členov a zaoberáme sa naliehavými problémami nášho priemyslu, ako je znižovanie emisií CO2 pri výrobe našich produktov," vysvetľuje nový predseda IPGR Guido Stebner. "Za týmto účelom úzko spolupracujeme s akademickými inštitúciami, ako je RWTH Aachen University alebo Montanuniversität v Leobene, a tiež s orgánmi verejnej správy, ako je Spolkové ministerstvo hospodárstva a ochrany klímy, a s ďalšími celosvetovo aktívnymi výrobcami skla."

Blízkosť výrobných závodov výskumnej organizácie je výhodná pri zavádzaní výsledkov, ktoré boli získané v laboratóriách alebo pri počítačovom modelovaní. Napríklad taviace pece v závode Vetropack v Trezzane sul Navigliu (Taliansko) boli na konci svojej životnosti použité v testovacom programe známom ako "Skúška bez sódy". Počas desaťdenného rozsiahleho priemyslového testu bola upravená zmes surovín tak, aby už nebolo nutné pridávať sódu, ktorá je jedným z hlavných zdrojov emisií CO2. Výskumníci skúmali správanie zmesi pri tavení a preukázali tvarovateľnosť fliaš vyrobených z taveniny bez sódy.

V inovačnom centre spoločnosti Vetropack v Pöchlarne (Rakúsko) bol vytvorený priemyslový systém pre poťahovanie foriem. Cieľom projektu "Suché tvarovanie skla" je zabrániť prilepeniu skla k povrchu formy výberom vhodných povlakov, čím sa eliminuje nutnosť ručného alebo automatického mazania foriem. Tento prístup by ušetril mazivo na báze minerálnych olejov, čo by prinieslo výhody ako z ekologického, tak z ekonomického hľadiska. Prvé formy s povlakom už boli použité v závodoch IPGR – so sľubnými výsledkami.

Dr. Guido Stebner je od 1. januára 2021 technologickým riaditeľom (CTO) skupiny Vetropack pre strojárenstvo a výrobu. V roku 1991 absolvoval Technickú univerzitu v Clausthale, odbor metalurgia, a v roku 1997 získal doktorát na univerzite RWTH v Aachene. Na svoju novú pozíciu sa teší. IPGR bol založený v roku 1984 a od roku 2016 sídli v Aachene.

Downloads

O spoločnosti Vetropack

Skupina Vetropack patrí medzi popredných európskych výrobcov sklenených obalov pre potravinársky a nápojový priemysel. Zamestnáva približne 4 000 zamestnancov a čisté tržby v roku 2022 boli 899,4 miliónov CHF. Vetropack prevádzkuje najmodernejšie výrobné závody a obchodné a distribučné pobočky vo Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine, v Taliansku, Moldavsku a Rumunsku.

Naše výrobky umožňujú spotrebiteľom vychutnať si potraviny a nápoje tým najelegantnejším, najbezpečnejším a najzodpovednejším spôsobom. Sklo je totiž udržateľné obalové riešenie a dokonalý materiál, ktorý zaisťuje bezpečné balenie potravín. Vďaka nášmu holistickému prístupu Service plus+ pomáhame našim zákazníkom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov, a tiež optimalizovať ich hodnotové reťazce. Za týmto účelom sa snažíme budovať úzke a dlhodobé vzťahy. Vedení našou zodpovednosťou za životné prostredie a nákladovou efektivitou zameriavame sa na minimalizáciu uhlíkovej stopy v celom dodávateľskom reťazci. Kľúčom k optimalizácii životného cyklu výrobku je pre nás recyklácia.