Employee Spotlight: Maria Doiceva

Maria Doiceva nastúpila do spoločnosti Vetropack Kišiňov v lete 2023 ako zástupkyňa manažéra kvality a 1. apríla bola vymenovaná za manažérku kvality.

"V tejto funkcii sa zameriavam na vývoj a implementáciu systému kontroly kvality pre všetky fázy výrobného procesu," vysvetľuje. "To zahŕňa koordináciu a vykonávanie auditov výrobných procesov, ako aj analýzu údajov a podávanie správ o kvalite výrobkov. Mojím cieľom je zabezpečiť dodržiavanie noriem kvality, plnenie potrieb zákazníkov, riadenie rizík a riešenie problémov súvisiacich s kvalitou."

Zdôrazňuje, že práca manažérky v spoločnosti Vetropack jej dáva možnosť aktívne ovplyvňovať kultúru kvality a fungovanie spoločnosti, čo je pre Mariu Doicevovú nielen profesionálnym cieľom, ale aj zdrojom osobného uspokojenia.

"Skupina Vetropack so svojou bohatou históriou a silným postavením na trhu ponúka atraktívnu príležitosť na kariérny rast. Práca na oddelení kvality znamená neustále vzdelávanie a rozvoj, ako aj možnosť spolupracovať s rôznymi oddeleniami a závodmi spoločnosti Vetropack. Je to pre mňa neoceniteľná skúsenosť a príležitosť rozšíriť si obzory."