Práva na využitie starého skla

„Úcta k minulosti a zodpovednosť voči budúcnosti určujú správny postoj k životu.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Sme priekopníci a pionieri. Nie však na rieke Yukon, ale v kontajneroch. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia využívame jednu z vynikajúcich vlastností skla v prospech životného prostredia aj našich zákazníkov. Sklo je prírodný materiál, ktorý je stopercentne recyklovateľný bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Recyklácia je preto správnym rozhodnutím po ekologickej aj ekonomickej stránke.

Cieľom perspektívneho obehového hospodárstva je opätovná plná integrácia surovín po skončení životnosti jednotlivého produktu do výroby. Tento cieľ sledujeme už od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy sme ako prví vo Švajčiarsku začali budovať systém na recykláciu starého skla.

V súčasnosti dôsledne presadzujeme recykláciu vo všetkých našich závodoch. Použité sklo sa v skupine Vetropack stalo najdôležitejšou surovinou na výrobu skla, vo všetkých našich sklárňach tvorí v priemere viac než 60%.

Spoločne s našimi partnermi zdokonaľujeme zberné a prípravné systémy, lebo pre nás je dôležité triediť použité sklo podľa farieb. Na výrobu číreho skla je možné napríklad použiť len črepy z číreho skla.

Vetropack prináša ekonomickú, ekologickú a spoločenskú pridanú hodnotu.