Dr. Guido Stebner přebírá předsednictví ve výzkumné organizaci IPGR

24.01.2024: Dr. Guido Stebner se na začátku roku ujal funkce předsedy mezinárodní organizace International Partners in Glass Research (IPGR). Dr. Stebner je technickým ředitelem (CTO) skupiny Vetropack, jednoho z předních evropských výrobců skleněných obalů, a v IPGR vystřídal generálního ředitele společnosti Vetropack Johanna Reitera. IPGR je výzkumná organizace, která se zabývá zvyšováním konkurenceschopnosti skla v obalovém průmyslu prostřednictvím výzkumných a vývojových programů a individuální spolupráce mezi jejími členy. Aby tohoto cíle dosáhla, podporuje výměnu a spolupráci mezi průmyslovými podniky, univerzitami a orgány veřejné správy.

«Za tímto účelem úzce spolupracujeme s akademickými institucemi, jako je RWTH Aachen University nebo Montanuniversität v Leobenu, dále s orgány veřejné správy, jako je Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu, a také s dalšími výrobci skla.»
Guido Stebner

"Jako mezinárodní výzkumná organizace konsolidujeme předkonkurenční výzkum a vývoj prováděný našimi členy a zabýváme se naléhavými problémy, které se týkají našeho průmyslu, jako je snižování emisí CO2 při výrobě našich produktů," vysvětluje nový předseda IPGR Guido Stebner. "Za tímto účelem úzce spolupracujeme s akademickými institucemi, jako je RWTH Aachen University nebo Montanuniversität v Leobenu, dále s orgány veřejné správy, jako je Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu, a také s dalšími výrobci skla."

Blízkost výzkumné organizace a výrobních závodů je výhodná zejména při implementaci výsledků ve větším měřítku, které byly získány v laboratoři nebo při počítačovém modelování. Například tavicí vany v závodě společnosti Vetropack v Trezzano sul Naviglio (Itálie) byly na konci své životnosti použity v rámci testovacího programu "Zkouška bez sody". Během desetidenního testu byla upravena směs surovin tak, aby již nebylo nutné přidávat sodu, která je jedním z hlavních zdrojů emisí CO2. Výzkumníci poté zkoumali chování takto upravené směsi při tavení a prokázali tvarovatelnost lahví vyrobených ze skloviny bez sody.

V Inovačním centru společnosti Vetropack v Pöchlarnu (Rakousko) byl vytvořen systém na potahování forem. Cílem projektu "Suché tvarování skla" je zabránit přilnutí skla k povrchu formy výběrem vhodných potahů, čímž se eliminuje nutnost ručního nebo automatického mazání forem. Toto řešení by ušetřilo maziva na bázi minerálních olejů, což by přineslo výhody jak z ekologického, tak ekonomického hlediska. První formy s potahem již byly použity v závodech členů IPGR a výsledky jsou slibné.

Dr. Guido Stebner je technickým ředitelem (CTO) skupiny Vetropack od 1. ledna 2021. V roce 1991 absolvoval Technickou univerzitu v Clausthalu, obor metalurgie, a v roce 1997 získal doktorát na univerzitě RWTH Aachen. Organizace IPGR byla založena v roce 1984 a od roku 2016 sídlí v Cáchách.

Downloads

O společnosti Vetropack

Skupina Vetropack se řadí mezi přední evropské výrobce skleněných obalů pro potravinářský a nápojový průmysl. Zaměstnává přibližně 4 000 zaměstnanců a její čisté tržby v roce 2022 činily 899,4 milionu CHF. Vetropack provozuje nejmodernější výrobní závody a obchodní a distribuční pobočky ve Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku, Ukrajině, v Itálii, Moldavsku a Rumunsku.

Naše výrobky umožňují spotřebitelům vychutnat si potraviny a nápoje tím nejelegantnějším, nejbezpečnějším a nejzodpovědnějším způsobem. Sklo je totiž udržitelné obalové řešení a dokonalý materiál, který zajišťuje bezpečné balení potravin. Díky našemu holistickému přístupu Service plus+ pomáháme našim zákazníkům zajistit bezpečnost spotřebitelů a také optimalizovat jejich hodnotové řetězce. Za tímto účelem se snažíme budovat úzké a dlouhodobé vztahy. Vedeni naší zodpovědností za životní prostředí a nákladovou efektivitu, cílíme na minimalizaci uhlíkové stopy v celém dodavatelském řetězci. Klíčem k optimalizaci životního cyklu výrobků je pro nás recyklace.