Stojíme za bezpečností, kvalitou a udržitelností

Řízení jakosti

ISO 9001 je přední světová certifikace pro systémy managementu kvality. Definuje základní požadavky na produkty a služby.

Riadenie bezpečnosti potravín

Ve všech výrobních závodech je zaveden systém řízení bezpečnosti potravin (pro obalový materiál na potraviny).

Zdraví a bezpečnost

ISO 45001 definuje celosvětově platná kritéria pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zde najdete certifikáty příslušných závodů: