Více než sklo: komplexní servis

Pečujeme o naše zákazníky a radíme jim od prvního ideového návrhu obalu až po hotový produkt. Jako spolehlivý partner v oblasti obalů přebíráme odpovědnost za naše produkty a jejich kvalitu. Služby od A do Z: nechejte nás začít u plnicí linky a neskončíme, dokud nebude vše fungovat perfektně.

Naše nabídka služeb Service plus+ dalece přesahuje samotnou výrobu obalového skla. Dlouholeté know-how a fundované zkušenosti v oblasti designu jsou základem našeho rozsáhlého poradenství. Kvalitní výroba, včasné zásobování a technická podpora v oblasti analýzy obalů jsou pro nás samozřejmostí, stejně jako poradenství v otázkách týkajících se plnicí a uzavírací techniky nebo zušlechtění skla a etiketování. Nezastaví nás ani výpočet ekologické bilance.

Technický zákaznický servis provází od začátku proces vývoje nového skleněného obalu. Naši pracovníci znají nařízení, normy, standardy a zákonné předpisy. Účastní se také prvního plnění modelu. Pokud se něco nedaří podle plánu, servisní tým rychle a bez zbytečné administrativy pomůže.

Dovolte nám promluvit o obalovém skle

Pracujeme se sklem již více než 100 let. Se zápalem a vášní. Den za dnem, 24 hodin denně. Naši odborníci vědí, o čem mluví, když hovoří o obalovém skle. Zkušenosti našich zaměstnanců, jejich know-how a vědomosti o designu se uplatní při každé konzultační schůzce.

Karty na stůl: uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ekologická veličina, která poskytuje informace o celkových emisích CO2 u konkrétního produktu. Pro uvědomělé spotřebitele, kteří jsou tvůrci veřejného mínění, se uhlíková stopa stále více mění na silný argument při rozhodování o koupi. Pracujeme s modelem výpočtu ekologické bilance („cradle-to-cradle“), který sleduje celý životní cyklus obalu od surovin až po recyklaci. Dokážeme pro zákazníky vypočítat individuální alternativy a scénáře a vypracovat tak společně s plniči optimální řešení obalu.

 

Faktory ekologické bilance jsou:
  • hmotnost skleněného obalu
  • podíl použitého skla ve výrobě
  • přepravní vzdálenost do plnicího provozu
  • přeprava nákladními vozidly nebo po železnici
  • národní recyklační kvóty

Další roli hrají jednorázové nebo vratné obaly, uzávěr, etiketa a distribuční kanály.