Pracujeme společně, abychom uspěli

Úspěch našeho podnikání závisí v rozhodující míře na našich zaměstnancích. Pomáhají nám udržet si konkurenční výhodu. Proto si společnost Vetropack klade za cíl být vnímána jako atraktivní zaměstnavatel. Abychom tohoto cíle dosáhli, nabízíme našim zaměstnancům spravedlivé, bezpečné a stabilní pracovní podmínky.

Vize naší firmy se zaměřuje na neustálé učení se. Abychom podpořili rozvoj našich zaměstnanců, zavádíme strategický talent management a dáváme jim k dispozici širokou a rozmanitou škálu vzdělávacích nástrojů. Naše kultura učící se organizace motivuje naše zaměstnance k dalšímu rozvoji, takže jim můžeme nabídnout perspektivu a zároveň vytvářet hodnotu pro naši společnost. Úzké vztahy se zaměstnanci budujeme díky transparentní komunikaci a pravidelným průzkumům spokojenosti. Snažíme se zaručit rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance. Abychom to zajistili, zavazujeme se k nediskriminační a inkluzivní firemní kultuře, kde je rozmanitost ceněna a respektována. Za klíčový faktor považujeme také bezpečnost našich zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že výroba skla s sebou nese nebezpečí vyplývající z vysokých teplot a používaných strojů, klademe nejvyšší prioritu dodržování platných předpisů a našich interních bezpečnostních pravidel a zásad.

«Díky snaze stát se atraktivním zaměstnavatelem se společnosti Vetropack daří vytvářet rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí a oceňovat zkušenosti a ambice našich zaměstnanců.»
Nuno Cunha, Chief HR Officer

Dosažený pokrok a aktivity související s klíčovými tématy budou prezentovány v integrované výroční zprávě za rok 2023. Ke kategorii Sociální dopad jsou přiřazena tato témata:

  • Spokojenost zaměstnanců
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Diverzita, rovnost a inkluze