Udržitelné řízení zajišťuje náš obchodní úspěch

Vetropack usiluje o dlouhodobý rozvoj společnosti na základě vlastního financování. Při plnění tohoto cíle bereme v úvahu zájmy zainteresovaných skupin i dopady našich podnikatelských aktivit na životní prostředí a společnost. Abychom dosáhli svých ekonomických cílů, navrhujeme skleněné obaly podle specifických požadavků našich zákazníků a zaměřujeme se na inovativní výrobky, které splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

V souladu s naší další strategickou oblastí „Lídr v oblasti kvality“ plníme očekávání našich zákazníků a zvyšujeme efektivitu výroby, čímž si zajišťujeme konkurenční výhodu. S našimi zákazníky navazujeme dlouhodobá partnerství, zjišťujeme jejich potřeby prostřednictvím cílených průzkumů (Voice of the Customer Surveys) a ve spolupráci s nimi pokračujeme ve vývoji výrobků. V centru našeho zájmu je zajištění zdraví a bezpečnosti našich zákazníků a spotřebitelů. Abychom toho dosáhli, dodržujeme přísné interní a externí požadavky a zavádíme standardizované procesy v oblasti výroby a zajištění kvality.

Dalším ze základních kamenů naší Strategie 2030 jsou inovace. Inovativní technologie nám pomáhají snižovat ekologickou stopu našich výrobních procesů a našich skleněných obalů. Naše chápání inovací zahrnuje také využívání digitálních řešení k zefektivnění našich provozních procesů a pokračování v komplexním rozvoji výroby skla v rámci celého hodnotového řetězce.

«Miliony spotřebitelů používají naše skleněné obaly a díky nim si mohou své potraviny a nápoje dokonale vychutnat. Proto považujeme za nezbytné, aby bylo vždy zaručeno zdraví a bezpečnost všech spotřebitelů.»
Christoph Burgermeister, Head of Corporate Development & Integrated Management System

Dosažený pokrok a aktivity související s klíčovými tématy budou prezentovány v integrované výroční zprávě za rok 2023. Ke kategorii Ekonomický dopad jsou přiřazena následující témata: 

  • Ekonomická výkonnost
  • Spokojenost zákazníků
  • Inovace
  • Kvalita a bezpečnost výrobků