Managementul durabil asigură succesul afacerii noastre

Vetropack tinde să realizeze dezvoltarea pe termen lung a companiei noastre axându-se pe autofinanțare. Pe măsură ce lucrăm pentru atingerea acestui obiectiv, luăm în considerare interesele grupurilor noastre de părți interesate, precum și impactul activităților noastre de afaceri asupra mediului și societății. Pentru a atinge obiectivele economice, proiectăm ambalaje din sticlă conform cerințelor specifice ale clienților noștri și ne concentrăm pe produse inovatoare care corespund celor mai înalte standarde de calitate și siguranță.

În conformitate cu pilonul nostru strategic „Managementul calității”, îndeplinim așteptările clienților noștri și creștem eficiența producției – asigurând astfel avantaje competitive. Construim parteneriate de lungă durată cu clienții noștri, identificăm nevoile acestora prin efectuarea de sondaje direcționate (Sondaje „Vocea Consumatorului”) și continuăm să elaborăm produse în colaborare cu aceștia. Accentul nostru principal este pe garantarea sănătății și siguranței clienților noștri și a consumatorilor. În acest scop, ne conformăm unor cerințe interne și externe stricte și implementăm procese standardizate de producție și de asigurare a calității.

Inovația este o altă piatră de temelie a Strategiei noastre 2030: tehnologiile inovatoare ne ajută să reducem amprenta ecologică a proceselor noastre de producție și a produselor noastre de ambalare din sticlă. Viziunea noastră asupra inovației include, de asemenea, valorificarea soluțiilor digitale pentru a eficientiza procesele noastre de operare și continuarea dezvoltării holistice a producției de sticlă de-a lungul întregului nostru lanț valoric.

Progresele și evenimentele legate de subiectele semnificative vor fi prezentate în raportul anual integrat din 2023. Următoarele subiecte sunt atribuite Impactului Economic:

  • Performanța economică
  • Satisfacția clientului
  • Inovație
  • Calitatea produsului și siguranța produsului