Vetropack organizuje možné spôsoby podpory zamestnancov na Ukrajine

14.03.2022: Vetropack v súčasnosti sleduje vývoj na Ukrajine s hlbokým znepokojením a zdesením. Veľké množstvo ľudí uteká z krajiny, zatiaľ čo infraštruktúra a civilné budovy sú na mnohých miestach vážne poškodené. V dôsledku vojenskej akcie bol poškodený aj ukrajinský závod Vetropacku pri Kyjeve. Vďaka včasnému rozhodnutiu spoločnosti pozastaviť výrobu v závode nebol nikto z pracovníkov na mieste zranený.

Spoločnosť Vetropack pokračuje v snahe poskytovať podporu zamestnancom na Ukrajine. V súčasnosti skúma rôzne možnosti spolupráce s medzinárodnými a/alebo národnými humanitárnymi organizáciami, aby sa podpora mohla zamerať na postihnutých zamestnancov a ak to bude možné, bude spolufinancovať rekonštrukciu po ukončení vojenských konfrontácií.

Okrem tejto podpory plánuje Vetropack v strednodobom horizonte aj zriadenie vlastného fondu. Práce súvisiace s riešením problémov a dolaďovaním mnohých detailov v súčasnosti prebiehajú plnou rýchlosťou.

Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať. V tejto chvíli sú už zorganizované nasledujúce možnosti darovania:

Národná humanitárna organizácia na podporu zamestnancov Vetropacku

Rakúsko: prostredníctvom ttps://www.johanniter.at/ 
IBAN: AT62 2011 1283 5056 5602
Názov účtu: "Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich"

Tento účet slúži výhradne pre akciu Vetropack UKRAJINA. Na domovskej stránke Johanniter Unfall-Hilfe (rakúska pobočka St. John Ambulance) nie je zobrazený, aby sa predišlo zámene daru s rôznymi zbierkovými kampaňami.

Medzinárodná humanitárna organizácia poskytujúca núdzovú pomoc na Ukrajine:

https://www.caritas.org/   
https://www.unhcr.org/
https://www.msf.org/
ttps://www.savethechildren.net/
https://www.care-international.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.unicef.org/