Vetropack hledá možné cesty, jak podpořit zaměstnance na Ukrajině

14.03.2022: Společnost Vetropack v současnosti sleduje vývoj na Ukrajině s hlubokým znepokojením a zděšením. Velké množství lidí prchá ze země, infrastruktura i civilní budovy jsou na mnoha místech vážně poškozeny. V důsledku vojenské akce byl poškozen i ukrajinský závod Vetropacku u Kyjeva. Díky našemu včasnému rozhodnutí pozastavit výrobu nebyl nikdo z pracovníků na místě zraněn.

Aby společnost Vetropack mohla pokračovat v poskytování podpory zaměstnancům na Ukrajině, zkoumá v současné době možné způsoby spolupráce s mezinárodními i národními humanitárními organizacemi, s cílem zaměřit podporu na postižené zaměstnance a pokud možno spolufinancovat následné rekonstrukce po ukončení vojenských konfrontací. 

Nad rámec této podpory plánuje Vetropack ve střednědobém horizontu také zřízení vlastního fondu. V současné době pracujeme naplno a řešíme související podrobnosti a problémy.

Tuto stránku budeme pravidelně aktualizovat. Aktuálně lze finanční dary poskytnout přes následující organizace:

Národní humanitární organizace na podporu zaměstnanců Vetropacku

Rakousko: prostřednictvímhttps://www.johanniter.at/ 
IBAN: AT62 2011 1283 5056 5602
Název účtu: "Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich"

Tento účet slouží výhradně pro akci Vetropack UKRAJINA. Na domovské stránce Johanniter Unfall-Hilfe (rakouská pobočka St. John Ambulance) není účet zobrazen, aby se předešlo záměně darů na jiné sbírkové kampaně. Pokud bydlíte v Rakousku, může rakouská charitativní organizace Johanniter hlásit dary přímo vašemu finančnímu úřadu a ty budou automaticky zahrnuty do vašeho daňového přiznání (zaměstnance) za rok 2022.


Mezinárodní humanitární organizace poskytující nouzovou pomoc na Ukrajině:

https://www.caritas.org/   
https://www.unhcr.org/
https://www.msf.org/
ttps://www.savethechildren.net/
https://www.care-international.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.unicef.org/