Parlament EU chráni charakteristický dizajn obalov

29.11.2023: Obmedziť dopad obalov a odpadu z nich na životné prostredie - to je ambiciózny a významný cieľ nového európskeho nariadenia o obaloch a obalových odpadoch (PPWR). Pretože to znamená prechod od národných smerníc k záväznému celoeurópskemu nariadeniu, mnoho navrhovaných bodov je stále v procese vyjednávania. Nedávne hlasovanie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu o niektorých otvorených otázkach uznalo pozíciu výrobcov sklenených obalov, pretože zachováva práva vlastníkov značiek na používanie rozlišovacích znakov. Spoločnosť Vetropack toto rozhodnutie víta spolu s Európskou federáciou obalového skla European Container Glass Federation (FEVE).

Vetropack headquarters

Design obalov hrá rozhodujúcu úlohu pri sprostredkovaní identity výrobku, rozpoznateľnosti značky a hodnoty vysoko kvalitných výrobkov vyrobených v EU. Oceňujeme preto, že poslanci Európskeho parlamentu uznali zásadnú úlohu práv duševného vlastníctva týkajúceho sa dizajnu obalov a súhlasíme s  Adeline Farrellyovou, generálnou tajomníčkou FEVE, ktorá k tejto záležitosti hovorí: ,,Obal je neodmysliteľnou súčasťou výrobku a svojím designom pomáha spotrebiteľom rozpoznať značky a informovane sa rozhodovať. Jedinečné a kreatívne tvary obalov sú pre rozhodovanie sa spotrebiteľov kľúčovým faktorom. Ochrana práv duševného vlastníctva je významným krokom vpred pri ochrane tvorivých návrhov a zásadnou úlohou obalov pri diferenciácii výrobkov, identite, rozpoznávaní značky a vytváraní hodnoty." .

Okrem toho v spoločnosti Vetropack oceňujeme rozhodnutie Európskeho parlamentu zachovať ambiciózne ciele v oblasti znižovania množstva obalového odpadu a zároveň zachovať rovnaké podmienky. Parlament svojím hlasovaním zmierňuje riziko, že ťažšie, ale obehové materiály, ako je sklo, budú nahradené ľahšími  obalovými materiálmi, ktoré sa horšie recyklujú alebo znovu používajú. Parlament rovnako podporuje ambicióznejšie opatrenia v oblasti recyklovateľnosti. Významným míľnikom bude  zavedenia jej rôznych stupňov. Táto iniciatíva odmeňuje obaly, ktoré je možné recyklovať viackrát, a prispieva k systému uzavretého materiálového cyklu. Adeline Farrellyová dodáva: ,,Stupne recyklovateľnosti majú potenciál motivovať k používaniu materiálov, ako je sklo, ktoré je nekonečne recyklovateľné v uzatvorenom výrobnom cykle."