Europski parlament štiti prepoznatljiv dizajn ambalaže

29.11.2023: Smanjenje utjecaja ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš – ambiciozan je i značajan cilj nove europske uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (European Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR). Ovo znači prijelaz s nacionalnih smjernica na regulative obvezujuće za cijelu Europsku uniju, pa su mnoge predložene točke još u procesu pregovora. Zadnje glasovanje na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta o nekim od otvorenih pitanja priznalo je poziciju proizvođača staklene ambalaže, na način da su sačuvana prava vlasnika brendova na korištenje prepoznatljivog dizajna. Vetropack i europsko udruženje proizvođača staklene ambalaže (European Container Glass Federation – FEVE) pozdravljaju ovu odluku.

Vetropack headquarters

Dizajn ambalaže ima ključnu ulogu u posredovanju identiteta proizvoda, prepoznatljivosti brenda i vrijednosti visokokvalitetnih proizvoda proizvedenih u EU. Stoga pozdravljamo što su članovi Europskog parlamenta prepoznali odlučujuću ulogu prava intelektualnog vlasništva u pogledu dizajna ambalaže i slažemo se s glavnom tajnicom FEVE-a Adeline Farrelly koja o tome kaže: “Ambalaža je značajan sastavni dio proizvoda i svojim dizajnom pomaže potrošačima u prepoznavanju brenda i informiranom izboru. Jedinstvena i kreativna ambalaža za potrošače je u pravilu ključna dodirna točka na policama supermarketa. Zaštita prava intelektualnog vlasništva veliki je korak naprijed u zaštiti kreativnog dizajna i temeljne uloge koju ambalaža ima u diferencijaciji proizvoda, identitetu, prepoznatljivosti brenda i stvaranju vrijednosti.”  

Nadalje, mi u Vetropacku pozdravljamo odluku Europskog parlamenta da zadrži ambiciozne ciljeve za smanjenje ambalažnog otpada pod jednakim uvjetima za sve. Odluka Parlamenta umanjuje rizik da se teži materijali pogodni za recikliranje i ponovnu upotrebu poput stakla zamijene lakšim ambalažnim materijalima koje je teže reciklirati ili ponovno upotrijebiti. Parlament također podržava ambicioznije mjere za recikliranje i uvodi stupnjeve reciklabilnosti, što predstavlja značajnu prekretnicu. Ova inicijativa nagrađuje ambalažu koja se može višestruko reciklirati i pridonosi zatvorenom kružnom toku materijala. Adeline Farrelly zaključuje: “Ovi stupnjevi imaju potencijal potaknuti upotrebu materijala poput stakla koje se može beskonačno reciklirati u zatvorenom kružnom toku proizvoda.”