Parlament EU chrání charakteristické vzory obalů

29.11.2023: Omezit dopad obalů a odpadů z nich na životní prostředí - to je ambiciózní a významný cíl nového evropského nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Jelikož to znamená přechod od národních směrnic k závaznému celoevropskému nařízení, řada navrhovaných bodů je stále v procesu vyjednávání. Nedávné hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu o některých otevřených otázkách uznalo pozici výrobců skleněných obalů, neboť zachovává práva vlastníků značek na používání rozlišovacích znaků. Společnost Vetropack toto rozhodnutí vítá stejně jako Evropská federace obalového skla European Container Glass Federation (FEVE).

Vetropack headquarters

Design obalů hraje klíčovou roli při zprostředkování identity výrobku, rozpoznatelnosti značky a hodnoty vysoce kvalitních výrobků vyrobených v EU. Oceňujeme proto, že poslanci Evropského parlamentu uznali zásadní roli práv duševního vlastnictví týkajících se designu obalů, a souhlasíme s Adeline Farrellyovou, generální tajemnicí FEVE, která k této záležitosti říká: "Obal je neodmyslitelnou součástí výrobku a svým designem pomáhá spotřebitelům rozpoznat značky a informovaně se rozhodovat. Jedinečné a kreativní tvary obalů jsou pro všechny spotřebitele klíčovým bodem na pultech. Ochrana práv duševního vlastnictví je významným krokem vpřed při ochraně tvůrčích návrhů a zásadní role obalů při diferenciaci výrobků, identitě, rozpoznávání značky a vytváření hodnoty."

Kromě toho ve společnosti Vetropack oceňujeme rozhodnutí Evropského parlamentu zachovat ambiciózní cíle v oblasti snižování množství obalového odpadu a zároveň zachovat rovné podmínky. Parlament svým hlasováním zmírňuje riziko, že těžší, ale oběhové materiály, jako je sklo, budou nahrazeny lehčími obalovými materiály, které se hůře recyklují nebo znovu používají. Parlament rovněž podporuje ambicióznější opatření v oblasti recyklovatelnosti, která znamenají významný milník v podobě zavedení stupňů recyklovatelnosti. Tato iniciativa odměňuje obaly, které lze recyklovat vícekrát, a přispívá k systému uzavřeného cyklu. Adeline Farrellyová uzavírá: "Tyto stupně mají potenciál motivovat k používání materiálů, jako je sklo, které je nekonečně recyklovatelné v uzavřeném výrobním cyklu."