Hnacia sila tvorby hodnôt

Finančný úspech skupiny Vetropack nie je jediný pilier v našom modeli tvorby hodnôt. Okrem našich akcionárov by naše úspechy mali byť prínosom tiež pre našich zákazníkov a zamestnancov, pre našich partnerov v hodnotovom reťazci a pre životné prostredie.

Cieľom nášho obchodného modelu je: «Umožniť všetkým vychutnať si jedlo a nápoje tým najelegantnejším, najbezpečnejším a najzodpovednejším spôsobom. » Tento cieľ je hnacou silou všetkých zamestnancov a základom pre vytváranie vysokokvalitných a jedinečných výrobkov a služieb.

Cieľ spoločnosti

«Umožniť všetkým vychutnať si jedlo a nápoje tým najelegantnejším, najbezpečnejším a najzodpovednejším spôsobom.»

MY

Sme švajčiarska rodinná spoločnosť kótovaná na burze, ktorá už od roku založenia podporuje poctivosť, angažovanosť a transparentnosť. Silné hodnoty, pracovná kultúra založená na partnerstve a prostredie spolupráce, to sú charakteristické znaky spoločnosti Vetropack. Keď hovoríme „my“, myslíme tým každého človeka, ktorý s nami pracuje. Každý jednotlivec hrá významnú rolu v úspechu našej spoločnosti.

PRE KAŽDÉHO

Spotrebitelia a ich potreby nám nie sú ľahostajné. Preto pomáhame našim priamym zákazníkom poskytovať tie najlepšie možné služby a podporu pre ich zákazníkov.

POTRAVINY A NÁPOJE

V potravinárskom a nápojovom priemysle máme dlhú tradíciou a dôverne poznáme všetky jeho aspekty. Rovnako dobre rozumieme zainteresovaným stranám v tomto odvetví a ich potrebám. Na základe týchto skúseností sa zameriavame na výrobu sklenených obalov pre tento priemysel a snažíme sa ponúkať najvyššiu kvalitu a najlepšiu hodnotu vo všetkom, čo robíme.

ELEGANCIA

Elegancia skla pre nás spočíva v jeho jednoduchosti, dlhotrvajúcej kráse a rozmanitosti tvarov a farieb tohto materiálu v prospech vysokokvalitných obalových riešení. Pri potravinách a nápojoch pomáha obal ponúknuť značku a kvalitu konečnému spotrebiteľovi. Sklo je na tento účel najelegantnejším materiálom. Jeho vzhľad a dojem oživí značku zákazníka v očiach každého spotrebiteľa. „Najelegantnejšie“ tiež znamená, že kladieme dôraz na individuálne navrhnuté výrobky na mieru. Ponúkame rozmanité služby a zameriavame sa na dlhodobé a úzke vzťahy, aby sme našim zákazníkom porozumeli do hĺbky.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť všetkých je naším prvoradým záujmom. Sústredíme sa na vysokokvalitné výrobky a ich neustálu inováciu. Vďaka svojmu prírodnému pôvodu a inertnej štruktúre je sklo ideálnym materiálom pre obaly, ktoré sú vhodné na potraviny. Na bezpečnosť spotrebiteľov prihliadame komplexne a pomáhame našim zákazníkom optimalizovať ich hodnotový reťazec tak, aby bola zaistená.

ZODPOVEDNOSŤ

Sklo považujeme za najudržateľnejšie obalové riešenie zo všetkých, pretože sa vyrába z prírodných surovín, je 100% recyklovateľné a môže byť nekonečne veľa krát znovu použité. Zodpovednosť sa pre nás neobmedzuje iba na výrobok, znamená tiež solidárne konanie, zodpovednosť k životnému prostrediu a ekonomickú efektivitu. V celom hodnotovom reťazci sa usilujeme o minimálnu stopu CO2. Pretože sme si vedomí svojej zodpovednosti a považujeme recykláciu za kľúč k optimalizácii životného cyklu produktu, vrátane zaobchádzania s ním po skončení jeho životnosti. Záleží nám tiež na úspechu našich zákazníkov, a preto im ponúkame služby aj nad rámec našich sklenených obalov, aby sme im pomohli dosiahnuť úspech, o ktorý sa snažia.

Kľúčové procesy

Partnerské vzťahy so zákazníkmi

Komplexné vytváranie hodnôt spoločnosti Vetropack je založené na vzťahoch so zákazníkmi v duchu partnerstva. Obrovský dopyt na trhu so sklenenými obalmi nás prinútil investovať viac ako sa investuje priemerne v našom odbore do snahy o zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti našich výrobkov. To nám umožňuje udržať si lojalitu našich kľúčových zákazníkov a získavať nových. Identifikáciou potrieb zákazníkov v rannej fáze môžeme úspešne rozšíriť naše postavenie na trhu a rozvíjať nové oblasti činnosti. Aby sme tieto ciele dosiahli, púšťame sa tiež do nových oblastí podnikania v celom hodnotovom reťazci.

Vývoj výrobkov orientovaný na potreby

Od samého začiatku určujeme inovačné trendy v oblasti sklenených obalov a úzko spolupracujeme so zákazníkmi, dodávateľmi alebo odborovými združeniami. Okrem vlastných návrhov a nápadov zákazníkov sú vývojom designu často poverovaní externí dizajnéri. V každom prípade je potrebné špecifikovať komplexné požiadavky na budúce sklenené obaly, aby bolo možné dosiahnuť efektívny pokrok vo vývoji a rýchle uvedenie inovatívnych riešení na trh.

Služba plus+

Zákazníkom ponúkame komplexné služby, ktoré ďaleko presahujú rámec výroby obalového skla. Ponuka služieb siaha od návrhu obalov, cez vysokokvalitnú výrobu a včasné dodávky, poradenstvo a podporu v oblasti analýzy obalov, technológie plnenia, uzatvárania, úpravy skla, etiketovania vrátane zhotovenia ekologickej bilancie. Týmto spôsobom pomáhame našim zákazníkom optimalizovať všetky kroky pri zavádzaní nových sklenených obalov. V budúcnosti by sme radi rozšírili ponuku služieb na základe existujúcich kompetencií, aby sme ďalej posilnili lojalitu zákazníkov a otvorili nové obchodné príležitosti v celom hodnotovom reťazci.

Plánovanie založené na dopyte

Neustále sa snažíme optimalizovať plánovanie a dostupnosť našich výrobkov. Prostredníctvom predpovedí dopytu koordinujeme všetky procesy od nákupu surovín cez plánovanie výroby až po expedíciu hotových výrobkov tak, aby sme dosiahli maximálne využitie všetkých výrobných zariadení. Na tento účel skupina našich podnikov využíva digitálny systém, ktorý v budúcnosti umožní zjednotiť plánovanie výroby do jediného procesu v rámci celej skupiny. To by malo umožniť ešte efektívnejšie a flexibilnejšie využitie výrobných kapacít.

Efektívna výroba

Aby sme dosiahli nákladovo optimalizovanú a energeticky úspornú výrobu, neustále investujeme do efektívnejších a flexibilnejších výrobných liniek. To nám taktiež umožňuje spracovávať menšie šarže a rôzne segmenty výrobkov a lepšie tak reagovať na sezónne špičky dopytu na trhu s nápojmi. V rámci nášho plánu digitalizácie cielene využívame možnosti automatizácie na zjednodušenie opakujúcich sa procesov vo výrobe a administratíve. Okrem toho skupina našich podnikov zaisťuje znižovanie spotreby energie, a tým súvisiace znižovanie emisií CO2 formou rozsiahlych investícií do výrobných zariadení a logistiky. V rámci stratégie 2030 sme si ako dôležitý cieľ stanovili zníženie emisií skleníkových plynov o 30% na tonu vyrobeného skla v porovnaní s rokom 2019.

Obehové hospodárstvo (circular economy)

Náš obchodný model podporuje prechod na obehové hospodárstvo, pretože je založený na prírodných surovinách, ktoré možno takmer neobmedzene recyklovať. Už v 70. rokoch minulého storočia bola spoločnosť Vetropack priekopníkom recyklácie skla, a momentálne recykluje použité sklo vo všetkých krajinách, kde prevádzkuje svoje sklárne. Aby sme dosiahli čo najvyšší podiel recyklácie, spolupracujeme v mnohých krajinách s účelovými združeniami. Okrem toho pokračujeme vo vývoji vratných fliaš, ktoré sú okrem iného vyrobené z odľahčeného skla šetriaceho zdroje, a naviac sa s nimi oveľa lepšie manipuluje. V rámci svojej Stratégie 2030 sme si stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2030 v rámci celej skupiny minimálne 70% podielu črepov vo výrobe.