Hnací síla při tvorbě hodnot

Finanční úspěch skupiny Vetropack není jediným pilířem v našem modelu tvorby hodnot. Kromě našich akcionářů by naše úspěchy měly být přínosem také pro naše zákazníky a zaměstnance, pro naše partnery v hodnotovém řetězci a pro životní prostředí.

Cílem našeho obchodního modelu je: «Umožnit všem vychutnat si jídlo a nápoje tím nejelegantnějším, nejbezpečnějším a nejzodpovědnějším způsobem. » Tento cíl je hnací silou jednání všech zaměstnanců a základem pro vytváření vysoce kvalitních a jedinečných výrobků a služeb.

Cíl společnosti

«Umožnit všem vychutnat si jídlo a nápoje tím nejelegantnějším, nejbezpečnějším a nejzodpovědnějším způsobem.»

MY

Jsme švýcarský rodinný podnik kótovaný na burze, který již od roku založení naší společnosti podporuje poctivost, angažovanost a transparentnost. Silné hodnoty, pracovní kultura založená na partnerství a prostředí spolupráce, to jsou charakteristické znaky společnosti Vetropack. Když říkáme „my“, máme na mysli každého jednotlivého člověka, který s námi pracuje. Každý jednotlivec hraje klíčovou roli v úspěchu naší společnosti.

PRO KAŽDÉHO

Spotřebitelé a jejich potřeby nám leží na srdci. Proto pomáháme našim přímým zákazníkům poskytovat ty nejlepší možné služby a podporu pro jejich zákazníky.

POTRAVINY A NÁPOJE

Můžeme se ohlédnout za dlouhou tradicí v potravinářském a nápojovém průmyslu a důvěrně známe všechny jeho aspekty. Rovněž dobře rozumíme zainteresovaným stranám v tomto odvětví a jejich potřebám. Na základě těchto zkušeností se zaměřujeme na výrobu skleněných obalů pro toto odvětví – a snažíme se nabízet tu nejvyšší kvalitu a nejlepší hodnotu ve všem, co děláme.

ELEGANCE

Elegance skla pro nás spočívá v jeho jednoduchosti, dlouhotrvající kráse a rozmanitosti tvarů a barev tohoto materiálu ve prospěch vysoce kvalitních obalových řešení. U potravin a nápojů pomáhá obal nabízet značku a kvalitu konečnému spotřebiteli. Sklo je pro tento účel nejelegantnějším materiálem. Jeho vzhled a dojem oživí značku zákazníka v očích každého spotřebitele. «Nejelegantnější» také znamená, že klademe důraz na individuálně navržené výrobky na míru. Nabízíme rozmanité služby a zaměřujeme se na dlouhodobé a úzké vztahy, abychom našim zákazníkům porozuměli do hloubky.

BEZPEČNOST

Bezpečnost všech je naším prvořadým zájmem. Soustředíme se na vysoce kvalitní výrobky a jejich neustálou inovaci. Díky svému přírodnímu původu a inertní struktuře je sklo ideálním materiálem pro obaly, které jsou vhodné pro potraviny. Na bezpečnost pohlížíme komplexně a pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich hodnotový řetězec tak, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebitelů.

ODPOVĚDNOST

Sklo považujeme za nejudržitelnější obalové řešení ze všech, protože je vyrobeno z čistě přírodních surovin, je 100% recyklovatelné a může být znovu použito nekonečněkrát. Odpovědnost se pro nás neomezuje pouze na výrobek, znamená také solidární jednání, odpovědnost k životnímu prostředí a ekonomickou efektivitu. V celém hodnotovém řetězci usilujeme o minimální stopu CO2. Jsme si vědomi své odpovědnosti a považujeme recyklaci za klíč k optimalizaci životního cyklu produktu, včetně nakládání s ním po skončení jeho životnosti. Záleží nám také na úspěchu našich zákazníků, a proto jim nabízíme služby, které jdou nad rámec našich skleněných obalů, což jim umožňuje dosáhnout úspěchu, o který se snaží.

Klíčové procesy

Partnerské vztahy se zákazníky

Celostní vytváření hodnot společnosti Vetropack je založeno na vztazích se zákazníky v duchu partnerství. Obrovská poptávka na trhu se skleněnými obaly nás přiměla investovat více, než je průměr v oboru, do úsilí o zvýšení dostupnosti a bezpečnosti našich výrobků. Tímto způsobem si zajišťujeme loajalitu našich klíčových zákazníků a přitahujeme nové. Identifikací potřeb zákazníků v rané fázi můžeme úspěšně rozšířit naše postavení na trhu a rozvíjet nové oblasti činnosti. Abychom těchto cílů dosáhli, pouštíme se také do nových oblastí podnikání v celém hodnotovém řetězci.

Vývoj výrobků orientovaný na potřeby

Od samého počátku určujeme inovační trendy v oboru skleněných obalů a úzce spolupracujeme se zákazníky, dodavateli nebo oborovými sdruženími. Kromě vlastních návrhů a nápadů zákazníků jsou vývojem designu často pověřováni externí designéři. V každém případě je třeba specifikovat komplexní požadavky na budoucí skleněné obaly, aby bylo možné dosáhnout efektivního pokroku ve vývoji a rychlého uvedení inovativních řešení na trh.

Služba plus+

Zákazníkům nabízíme komplexní služby, které dalece přesahují rámec výroby obalového skla. Nabídka služeb sahá od návrhu obalů, přes vysoce kvalitní výrobu a včasné dodávky, poradenství a podporu v oblasti analýzy obalů, technologie plnění, uzavírání, úpravy skla, etiketování včetně zhotovení ekologické bilance. Tímto způsobem pomáháme našim zákazníkům optimalizovat všechny kroky při zavádění nových skleněných obalů. V budoucnu bychom rádi rozšířili nabídku služeb na základě stávajících kompetencí, abychom dále posílili loajalitu zákazníků a otevřeli nové obchodní příležitosti v celém hodnotovém řetězci.

Plánování založené na poptávce

Neustále se snažíme optimalizovat plánování a dostupnost našich výrobků. Prostřednictvím předpovědí poptávky koordinujeme všechny procesy od nákupu surovin přes plánování výroby až po expedici hotových výrobků tak, abychom dosáhli maximálního využití všech výrobních zařízení. K tomuto účelu skupina našich podniků využívá digitální systém, který v budoucnu umožní sjednotit plánování výroby do jediného procesu v rámci celé skupiny. To by mělo umožnit ještě efektivnější a flexibilnější využití výrobních kapacit.

Efektivní výroba

Abychom dosáhli nákladově optimalizované a energeticky úsporné výroby, neustále investujeme do efektivnějších a flexibilnějších výrobních linek. To nám také umožňuje zpracovávat menší šarže a různé segmenty výrobků a lépe tak reagovat na sezónní špičky poptávky na trhu s nápoji. V rámci našeho plánu digitalizace cíleně využíváme možnosti automatizace ke zjednodušení opakujících se procesů ve výrobě a administrativě. Kromě toho skupina našich podniků zajišťuje snižování spotřeby energie a s tím související snižování emisí CO2 formou rozsáhlých investic do výrobních zařízení a logistiky. V rámci strategie 2030 jsme si jako důležitý cíl stanovili snížení emisí skleníkových plynů o 30 % na tunu vyrobeného skla ve srovnání s rokem 2019.

Oběhové hospodářství («circular economy»)

Náš obchodní model podporuje přechod na oběhové hospodářství, protože je založen na přírodních surovinách, které lze téměř neomezeně recyklovat. Již v 70. letech minulého století byla společnost Vetropack průkopníkem recyklace skla a nyní recykluje použité sklo ve všech zemích, kde provozuje své sklárny. Abychom dosáhli co nejvyššího podílu recyklace, spolupracujeme v mnoha zemích s účelovými sdruženími. Kromě toho pokračujeme ve vývoji vratných lahví, které jsou mimo jiné vyrobeny z lehkého skla šetřícího zdroje, a navíc se s nimi mnohem lépe manipuluje.

V rámci své Strategie 2030 jsme si stanovili cíl dosáhnout do roku 2030 v rámci celé skupiny minimálně 70% podílu střepů ve výrobě.