Sklo v tom najlepšom svetle: nové webové stránky spoločnosti Vetropack

12.02.2024: Ako perspektívna spoločnosť s dlhoročnou tradíciou sa Vetropack intenzívne angažuje v témach ako udržateľnosť, inovácia, bezpečnosť, a tiež tímová práca. To všetko by sa malo odzrkadľovať aj na webových stránkach. Preto naša spoločnosť predstavila vo februári svoju novú, modernú online prezentáciu.

«Nová webová stránka, ktorá nielenže vyzerá moderne a ponúka nové funkcie, ale aj priťahuje viac návštevníkov.»
Simone Koch, Group Communications Director

Čo je pre nás dôležité a ako chceme byť vnímaní? Tieto otázky sprevádzali vývoj nových webových stránok od samého začiatku. Cieľom bolo nielen zaujať zákazníkov, investorov a (potenciálnych) zamestnancov našimi výrobkami, ale aj ukázať, ako Vetropack, spoločnosť s dlhou tradíciou, utvára budúcnosť.

Na tento účel bolo sformulovaných päť oblastí zamerané na témy, ktoré sú kľúčové pre spoločnosť Vetropack, a to udržateľnosť, inovácie, bezpečnosť, tímová práca a odbornosť. Pretože spoločnosť Vetropack nielen sľubuje, ale tiež koná v súlade so svojimi zásadami, sú všetky spomínané témy podporené príbehmi z našej spoločnosti. Webové stránky napríklad vysvetľujú, prečo je vo výrobe obzvlášť dôležitá tímová práca, alebo poskytujú základné informácie o vývoji nového odľahčeného skla Echovai.

Okrem pohľadu do každodenného života zamestnancov ponúkajú nové webové stránky podrobné informácie o zaujímavých zákazníckych projektoch. Navyše si tu môžete kedykoľvek prečítať online verziu nášho zákazníckeho časopisu Vetrotime. Vďaka inovatívnemu systému označovania sú jednotlivé články priradené k jednej z piatich kľúčových tém, a v niektorých prípadoch aj k lokalite a zobrazujú sa teda na stránke príslušnej témy alebo daného závodu. Vďaka tomuto systému môžete ľahko a rýchlo získať podrobné informácie napríklad o tom, čo spoločnosť Vetropack robí pre #udržateľnosť.

Novinky a nové príbehy sú zverejňované pravidelne. Oplatí sa teda naše stránky navštevovať častejšie. Pokiaľ je to pre vás príliš časovo náročné, môžete sa jednoducho prihlásiť k odberu nášho nového newsletra. Všetky dôležité pokyny a dokumenty sú teraz k dispozícii v časti Dokumenty na stiahnutie.

Celkový prehľad o obsahu našich stránok vám poskytne hlavné menu, ktoré prehľadne vizualizuje štruktúru webu a pomáha s navigáciou. Nové webové stránky tak majú svieži, moderný a upravený vzhľad. Veľké obrázky a titulky zdôrazňujú to najdôležitejšie, naše produkty a zamestnancov.