„Medzinárodný rok skla“ zahájený oslavami v Ženeve

10.02.2022: Sklo bolo po viac ako dvetisíc rokov objektom osláv, obchodu, kultúry a vedy – v súčasnosti sa pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 ako „Medzinárodného roku skla“ po celom svete uskutočňujú stovky akcií za účelom osláviť výnimočné vlastnosti skla vo všetkých jeho podobách. Tento staroveký materiál s bohatým kultúrnym dedičstvom je v súčasnosti ešte dôležitejší než kedykoľvek predtým: je všestranný, ľahko sa inovuje a je potenciálnym prostriedkom Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj.

Oslavy Medzinárodného roku skla sa začínajú dnes dvojdňovou ceremóniou v Ženeve v Paláci národov OSN. Spájajúc sklárske komunity z celého sveta, program zahrňuje príhovor 30 renomovaných prednášajúcich, ktorí sa podelia o najnovšie vedecké a technické poznatky a vízie o tom, že sklo bude prostriedkom formovania udržateľnej spoločnosti budúcnosti v línii s Agendou OSN 2030.

Ceremónia v Ženeve je vyvrcholením päťročnej snahy Rady pre Medzinárodný rok skla a je potvrdením vplyvu, ktorý sklo zanechalo – a stále zanecháva – na našej civilizácii. Sklo sprevádzalo ľudstvo po stáročia, ako jeden z najdôležitejších, všestranne využiteľných a transformovateľných materiálov v histórii. Používaný vo všetkom od obalov na potraviny a nápoje  po distribúciu vakcín, sklo je vedúcim príkladom udržateľného obalu – a jeho stopa vedie aj do konštrukcií, medicíny a zubného lekárstva, komunikačných technológií a ďalej. 

V rámci snahy vybudovať skutočne udržateľnú budúcnosť sa sklo stáva ideálnym obalom pre prijatie vzorcov udržateľnej výroby a spotreby vrátane opakovaného použitia a recyklácie. Vitaliano Torno, prezident Európskej federácie obalového skla (FEVE) a  prezident obchodných operácií spoločnosti O-I Glass & O-I Europe, uviedol:
„Máme výnimočnú príležitosť osláviť sklo. Sklo je donekonečna recyklovateľné, garantuje kvalitu a bezpečnosť bez ohľadu na to, koľkokrát bolo recyklované a je prakticky inertné. Je to voľba pre zdravie, je krásne, pomáha tvoriť značku a je obľúbené u ľudí všetkých generácií. To je to, čo z neho robí dokonalú voľbu pre značkových výrobcov, obchodné spoločnosti aj spotrebiteľov.“ 

Do dnešného dňa bolo preskúmaných viac ako 150 expertných analýz a výsledky boli nedávno zverejnené v reporte spotrebiteľských trendov od FEVE. Účelom bolo porozumieť pohnútkam v zákazníckom nákupnom správaní a pomôcť značkovým výrobcom a obchodníkom využiť tieto trendy v nasledujúcich rokoch. Výsledky potvrdzujú, že sklo priamo korešponduje s prioritami spotrebiteľov: viac než kedykoľvek predtým sa ľudia zaujímajú o udržateľnosť životného prostredia a cirkulárnu ekonomiku, spolu s uprednostňovaním vlastného zdravia a blahobytu. To sa prenáša do produktov, ktoré nakupujú, a do obalov, v ktorých sa produkty nachádzajú. Pozitívom je, že keď hovoríme o obaloch, ktoré znamenajú ako environmentálne výhody, tak aj pomoc značkovým výrobcom povedať svoj príbeh autenticky svojím zákazníkom, sklo sa dostáva do popredia. 

Reprezentant Rady pre Medzinárodný rok skla, John Parker, uviedol:
„Či ste značka premýšľajúca nad výrobou produktu, ktorý vyčnieva z radu, alebo ste spotrebiteľ, ktorý chce osláviť ikonický materiál, rok 2022 je rokom, ktorý oceňuje sklo pre mnohé jeho výhody a stavia na dlhodobom kultúrnom dedičstve, napríklad, vyzdvihuje jeho prínos pre ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja. Európa sa teší z najvyššej svetovej miery recyklácie a v posledných rokoch došlo k značnému napredovaniu v sklárskej výrobe za účelom zvýšenia udržateľnosti výroby a spotreby. Existuje ďalší potenciál pre progres v oblasti klimaticko-neutrálnej cirkulárnej ekonomiky - presunom k obnoviteľným zdrojom energií a napredovaniu v udržateľnej spotrebe prírodných zdrojov. To všetko sa začína povzbudením ľudí, aby si vybrali a recyklovali sklo. Ocenenie možností jeho recyklácie a opakovaného použitia ako súčasti budúcich spotrebiteľských vzorcov a snaha urobiť to správne povedú k tomu, že viac skla skončí späť v uzavretom výrobnom cykle.“

V skratke, je čas osláviť minulosť, súčasnosť a budúcnosť tohto ikonického materiálu a poukázať na to, ako sklo poháňa napredovanie v ústrety cieľom Agendy OSN 2030. To je dôvod, prečo priemysel obalového skla pozýva všetkých značkových výrobcov, zákazníkov a obchodníkov stretnúť sa pri tejto príležitosti, propagovať, tešiť sa a recyklovať výrobky v skle ako v obale zajtrajška, pre verejné zdravie a ochranu našej planéty.   

Viac informácií o tom, ako sa zúčastniť osláv Medzinárodného roku skla, nájdete na https://iyog2022.org

O FEVE – Európska federácia obalového skla
FEVE je federácia združujúca európskych výrobcov obalového skla. Jej členovia vyrábajú viac ako 20 miliónov ton skla každý rok. Toto združenie má asi 60 korporátnych členov, ktorí patria do približne 20 nezávislých skupín. Výrobné závody sa nachádzajú na území 23 európskych krajín a zahŕňajú svetových lídrov a najvýznamnejšie spoločnosti pracujúce pre najväčšie spotrebiteľské značky. Sektor obalového skla v Európe významne prispieva do ekonomiky EÚ a podporuje základné sektory. Viac ako 125 000 ľudí pracuje pre dodávateľský reťazec obalového skla v Európe. Garantuje stabilné dodávateľské reťazce s lokálnymi službami pre svojich dodávateľov a zákazníkov. Každoročne sa investuje 610 miliónov Eur do modernizácie závodov za účelom lepšieho využitia energie a zníženia emisií CO2 (tvoria významných 10 % výrobných nákladov a nákladov na údržbu a opravy). Tento sektor vyváža prázdne fľaše a poháre v hodnote okolo 1,2 miliardy Eur a ak vezmeme do úvahy predmety balené vždy alebo zvyčajne v skle, sklo umožňuje extra exporty EÚ v hodnote asi 250 miliárd Eur (údaje z roku 2019).

Pre viac informácií kontaktujte: 
Michael Delle Selve - E-MAIL m.delleselve@feve.org;
GSM: +32 475 52 24 58; TEL: +32 2 536 00 82
www.feve.org