Mezinárodní rok skla bude zahájen oslavami v Ženevě

10.02.2022: Sklo je středobodem oslav, obchodu, kultury a vědy již více než dva tisíce let. Rok 2022 byl vyhlášen jako „Mezinárodní rok skla“ a po celém světě budou probíhat stovky akcí na oslavu jedinečných vlastností skla ve všech jeho podobách. Sklo, starobylý materiál s bohatým kulturním dědictvím, je pro moderní život důležitější než kdykoli předtím: je všestranné, snadno se inovuje a právě sklo má potenciál dosáhnout cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Oslavy Mezinárodního roku skla začínají dnes dvoudenním zahajovacím ceremoniálem, který proběhne v Ženevě v Paláci národů, sídle OSN. Program propojuje sklářské komunity z celého světa, vystoupí zde 30 renomovaných řečníků, kteří se podělí o nejnovější vědecké a technické poznatky představující sklo jako klíčový materiál pro utváření udržitelné společnosti budoucnosti v souladu s Agendou 2030. 

Ceremoniál v Ženevě je vyvrcholením pětiletého úsilí Mezinárodní rady pro rok skla o uznání vlivu, který sklo na civilizaci mělo – a nadále má. Sklo doprovází lidstvo po staletí jako jeden z nejdůležitějších, všestranných a transformativních materiálů v historii. Sklo, které se používá všude – od balení potravin a nápojů až po distribuci vakcín – je skvělým příkladem udržitelného obalu, přičemž ho najdeme také ve stavebnictví, lékařství, stomatologii, komunikačních technologiích a dalších odvětvích.

V rámci zvyšování úsilí o vybudování skutečně udržitelné budoucnosti je sklo ideálním obalem pro přijetí vzorců udržitelné výroby a spotřeby, včetně opětovného použití a recyklace. Vitaliano Torno, prezident Evropské federace obalového skla (FEVE) a prezident obchodních operací společnosti O-I Glass & O-I Europe, uvedl:

„Máme tuto jedinečnou příležitost oslavit sklo. Sklo je donekonečna recyklovatelné, zaručuje kvalitu a bezpečnost bez ohledu na to, kolikrát je recyklováno, navíc je inertní. Je to zdravá volba, je krásné, buduje značky a milují jej lidé všech generací. To z něj dělá perfektní volbu pro značky, prodejce i spotřebitele.“ 

Proč je sklo tolik oblíbené u spotřebitelů? Na tuto otázku odpověděla nedávno zveřejněná zpráva o spotřebitelských trendech publikovaná FEVE. Vycházela z více než 150 odborných zpráv, cílem bylo porozumět tomu, co řídí chování spotřebitelů a jak mohou značky a maloobchodníci tyto trendy v nadcházejících letech využít. Výsledky potvrzují, že sklo přímo řeší priority spotřebitelů: více než kdy jindy se lidé starají o udržitelnost životního prostředí a cirkulaci, ruku v ruce s upřednostňováním vlastního zdraví a zdravého životního stylu. To má vliv na produkty, které nakupují a samozřejmě i na obaly, ve kterých se tyto produkty nacházejí. Pokud jde o obaly, které splňují ekologické požadavky a pomáhají značkám autenticky vyprávět svůj příběh spotřebitelům, je sklo naštěstí v popředí.

John Parker, který zastupuje Mezinárodní radu pro rok skla, uvedl:
„Ať už jste značka, která chce, aby její produkt vynikl, nebo spotřebitel, který chce oslavit ikonický materiál, je tady rok 2022, kdy můžete společně ocenit sklo pro jeho mnohé osvědčené přednosti. Můžeme stavět na dlouhodobém kulturním dědictví, například tím, že posílíme jeho přínos cílům udržitelného rozvoje OSN. Evropa má celosvětově nejvyšší míru recyklace skla a v posledních letech bylo dosaženo významného pokroku ve výrobě skla s cílem zvýšit udržitelnou výrobu a spotřebu. Existuje další možnost pokroku směrem ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství, a to přechod na obnovitelné energie a prosazování udržitelného využívání přírodních zdrojů. Všechno to začíná povzbuzováním lidí k tomu, aby si vybírali a recyklovali sklo, aby ocenili možnosti jeho recyklace a opětovné použití jako nedílnou součást našich budoucích spotřebních vzorců a dělali to správně, díky čemuž se více skla vrátí do nových výrobních smyček.“

Stručně řečeno, je čas oslavit minulost, přítomnost a budoucnost tohoto ikonického materiálu a zamyslet se nad tím, jak sklo řídí pokrok směrem k cílům Agendy 2030. To je důvod, proč průmysl obalového skla zve všechny značky, zákazníky a maloobchodníky, aby se připojili k oslavám, propagovali, užívali si a recyklovali výrobky ze skla jako obaly zítřka pro zdraví všech obyvatel i naší planety.

Více informací o tom, jak se můžete zúčastnit oslav Mezinárodního roku skla, naleznete na https://iyog2022.org

O FEVE – Evropské federaci obalového skla
FEVE je Evropskou federací výrobců obalového skla. Její členové ročně vyrobí přes 20 milionů tun skla. Asociace sdružuje přibližně 60 firem, které patří k více než 20 nezávislým společnostem. Výrobní závody se nacházejí ve 23 evropských zemích a zahrnují významné společnosti vyrábějící pro největší světové spotřebitelské značky. Odvětví obalového skla v Evropě významně přispívá k hospodářství EU a podporuje důležitá odvětví. Hodnotový řetězec skleněných obalů zaměstnává napříč Evropou více než 125 000 lidí. Zaručuje pružné místní dodavatelské řetězce a blízkost služeb pro dodavatele a klienty. Každý rok společnosti investují 610 milionů EUR do modernizace zařízení, aby dosáhly lepší energetické účinnosti a snížení emisí CO2 (významných 10 % nákladů na provoz a údržbu). Toto odvětví vyváží přibližně 1,2 miliardy EUR (prázdné lahve a sklenice), a pokud vezmeme v úvahu výrobky téměř vždy nebo často balené ve skle, umožňuje sklo dodatečný vývoz z EU ve výši přibližně 250 miliard EUR (údaje za rok 2019). 

Pro více informací kontaktujte:
Michael Delle Selve - E-MAIL m.delleselve@feve.org;
GSM: +32 475 52 24 58; TEL: +32 2 536 00 82
www.feve.org