Inovace od společnosti Vetropack: výrobní postup Echovai

Tvrzené sklo není nový nápad a již dlouho se používá například u skel automobilů. V případě skleněných lahví však proces narazil na své limity. A to kvůli zakřivenému tvaru lahve a nestejnoměrné tloušťce skloviny. Během procesu tvrzení se totiž lahve musí nejprve znovu zahřát na vysokou teplotu a poté rychle ochladit po celé ploše. Pouze tímto postupem lze vytvořit nezbytné vnitřní pnutí a stabilitu v materiálu. Ploché sklo lze takto ošetřit bez problémů. U skleněných lahví však bylo nutné přijmout určitá konstrukční omezení.

Téměř deset let tým pro výzkum a vývoj společnosti Vetropack pracoval na výrobním postupu pro tvrzení lehčených skleněných lahví. Díky Echovai je nyní možné poprvé tepelně vytvrdit také skleněné lahve. K dnešnímu dni je společnost Vetropack jediným výrobcem obalového skla na světě, který nabízí toto řešení.

 

Jedinečný výrobní proces zajišťuje zvláště vysokou stabilitu

Výrobní postup Echovai klade mimořádně vysoké nároky jak na kvalitu samotných lahví, tak na výrobní proces a zařízení. "To je důvod, proč pracujeme výhradně s kvalitními lahvemi," dodává Daniel Egger. "Kromě toho jsme přesně upravili celý proces tvrzení podle tvarů jednotlivých lahví. Jedná se o velice komplikovaný, technologicky náročný postup, který nelze realizovat na jakékoli výrobní lince."

Stabilní lehčené skleněné obaly jsou v současnosti vyráběny výhradně v závodě v Pöchlarnu v Rakousku. Po několika dalších projektech s vybranými uživateli jsou nicméně další závody skupiny Vetropack přichystány přidat se a vyrábět lahve Echovai. To je předpoklad pro uspokojení poptávky po lahvích Echovai v celé Evropě. "Očekáváme, že poptávka velice rychle poroste," říká Daniel Egger. "Zejména díky výkonu Echovai v našem pilotním projektu s pivovarem Mohrenbrauerei, kde jsme dosáhli vynikajících výsledků."