Správa organizace 

Mezi naše základní zásady patří transparentní procesy a obchodní postupy v souladu s právními předpisy. Etické chování je nezbytné pro udržení důvěry zainteresovaných skupin, a proto je základem našeho dlouhodobého úspěchu. Požadujeme, aby tyto standardy byly dodržovány v celém našem hodnotovém řetězci, provádíme i systematické kontroly našich dodavatelů.

Abychom povědomí o etických a právně vyhovujících obchodních postupech zakotvili v naší firemní kultuře, definovali jsme závazné požadavky a vydali pokyny ohledně správného chování. Centrální pokyny v tomto směru poskytuje náš Etický kodex a Politika firemní etiky platné v rámci celé skupiny. Pravidelně pořádáme školení a realizujeme opatření ke zvýšení povědomí odpovídajícím jednotlivým úrovním a tématům.

Našimi nejdůležitějšími zásadami jsou integrita, spolehlivost a transparentnost. Mezi ně patří ochrana lidských práv, zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a boj proti korupci a úplatkářství. Prostřednictvím našeho Etického kodexu pro dodavatele spolu se systematickými analýzami rizik zajišťujeme, že jsou naše požadavky plněny i v rámci dodavatelského řetězce.

«Působíme v různých právních systémech. O to důležitější je mít jasný a nezaměnitelný postoj, pokud jde o naše chápání správných obchodních praktik.»
Susanne Trier, Group Director Legal & Compliance

Dosažený pokrok a aktivity související s klíčovými tématy budou prezentovány v integrované výroční zprávě za rok 2023. Ke kategorii Správa organizace jsou přiřazena tato témata:

  • Dodržování předpisů
  • Řízení dodavatelského řetězce