Karty na stůl: uhlíková stopa

Uhlíková stopa je ekologická veličina, která poskytuje informace o celkových emisích CO2 u konkrétního produktu. Pro uvědomělé spotřebitele, kteří jsou tvůrci veřejného mínění, se uhlíková stopa stále více mění na silný argument při rozhodování o koupi. Pracujeme s modelem výpočtu ekologické bilance („cradle-to-cradle“), který sleduje celý životní cyklus obalu od surovin až po recyklaci. Dokážeme pro zákazníky vypočítat individuální alternativy a scénáře a vypracovat tak společně s plniči optimální řešení obalu.

Faktory ekologické bilance jsou:

  • hmotnost skleněného obalu
  • podíl použitého skla ve výrobě
  • přepravní vzdálenost do plnicího provozu
  • přeprava nákladními vozidly nebo po železnici
  • národní recyklační kvóty

Další roli hrají jednorázové nebo vratné obaly, uzávěr, etiketa a distribuční kanály.

More about Environmental assessment

loading animation