Jednostavnija logistika i poboljšanje transparentnosti

Upravljanje paletama i PP podlošcima pojednostavnjeno je i digitalizirano kako bi se osigurala transparentnost i učinkovitost resursa. Projektom Holistic Pallet and Pad Management (HPPM) Vetropack je lansirao softversku platformu koja omogućuje bolju kontrolu i koordinaciju na razini Grupe.

Čim se sve Vetropackove članice i naši kupci budu koristili HPPM platformom, naši logistički procesi bit će bitno pojednostavljeni. Time će se dodatno osigurati standardi kvalitete za palete i PP podloške te osnažiti naš angažman na održivosti. Uvođenje HPPM-a važan je korak na našem putu prema većoj transparentnosti, učinkovitosti korištenja resursa i zadovoljstvu kupaca.

More about HPPM

loading animation