Korištenje rabljenog stakla

"Duboko poštovanje prošlosti i odgovornost prema budućnosti nam omogućuju pravi pristup životu." (Dietrich Bonhoeffer)

S pravom se možemo smatrati pionirima recikliranja stakla. Od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, zahvaljujući tom odličnom svojstvu stakla, činimo najbolje za okoliš i svoje kupce. Staklo je prirodni materijal i može se u potpunosti reciklirati bez smanjenja kvalitete. Stoga je recikliranje i s okolišnog i ekonomskog aspekta dobra odluka.

Cilj održivoga kružnog gospodarstva je vratiti sirovine nakon životnog vijeka pojedinog proizvoda ponovno u proizvodnju. To je i naš cilj od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kad smo prvi u Švicarskoj započeli s gradnjom sustava za recikliranje staklenog otpada.

Danas se u svim staklanama dosljedno oslanjamo na recikliranje. Stakleni krš je u Vetropack grupi postao najvažnija sirovina za proizvodnju stakla: na razini čitave Grupe, krš u prosjeku čini gotovo 60 posto ukupnih sirovina.

Zajedno s partnerima unaprjeđujemo sustave za skupljanje i preradu staklenog krša jer nam je važno prikupljati stakleni otpad po bojama. Primjerice, za proizvodnju bijelog stakla koristi se isključivo bijeli stakleni krš.

Vetropack stvara dodanu vrijednost u ekonomskom, okolišnom i društvenom pogledu.