Práva na využití použitého skla

"Úcta k minulosti a odpovědnost vůči budoucnosti určují správný postoj k životu." (Dietrich Bonhoeffer)

Jsme průkopníci a pionýři. Ne ovšem na řece Yukon, ale v kontejnerech. Od sedmdesátých let minulého století využíváme jednu z vynikajících vlastností skla ku prospěchu životního prostředí i našich zákazníků. Sklo je přírodní materiál, který je stoprocentně recyklovatelný bez jakékoli újmy na kvalitě. Recyklace je proto správným rozhodnutím po ekologické i ekonomické stránce.

Cílem perspektivního oběhového hospodářství je plná integrace surovin po skončení životnosti produktu zpět do výroby. Tento cíl sledujeme již od sedmdesátých let 20. století. Tehdy jsme jako první ve Švýcarsku začali budovat systém pro recyklaci použitého skla.

V současnosti důsledně prosazujeme recyklaci ve všech našich závodech. Sesbírané sklo se ve skupině Vetropack stalo nejdůležitější surovinou pro výrobu skla, ve všech našich sklárnách tvoří v průměru skoro 60%.

Společně s našimi partnery zdokonalujeme sběrné a přípravné systémy, neboť pro nás je důležité třídit použité sklo podle barev. Například pro výrobu čirého skla lze totiž použít jen střepy z čirého skla.

Vetropack přináší ekonomickou, ekologickou a společenskou přidanou hodnotu.