O víťazoch Malých vecí opäť rozhodli hlasy zamestnancov

09.06.2022: Do tretieho ročníka grantového programu Malé veci okolo nás sa počas jarných mesiacov prihlásilo osem aktívnych jednotlivcov alebo organizácií so zaujímavými projektami.

Do tretieho ročníka grantového programu Malé veci okolo nás sa počas jarných mesiacov prihlásilo osem aktívnych jednotlivcov alebo organizácií so zaujímavými projektami.

Najvyšší počet hlasov od našich zamestnancov získali nasledovné projekty:

  • Skrášlenie a skultúrnenie okolia železničného mostu v Nemšovej
  • Nové pieskovisko v areáli Materskej školy v Ľuborči
  • Rekonštrukcia altánku pre žiakov materskej školy na ul. Kropáčiho v Nemšovej
  • Vizualizácia Mosta T. G. Masaryka na cyklotrase v Nemšovej
  • Interaktívna vedomostná hra: čo sa stalo v roku... (historická tabuľa o Nemšovej)

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás čoskoro potešia fotografiami z realizácie a neskôr aj z ukončených prác.