Olena Honcharenko

Personálna referentka v spoločnosti Vetropack Gostomel, členka pracovnej skupiny nadácie

 

Po oslobodení Gostomelu nás mnoho zamestnancov požiadalo o pomoc. Taktiež veľa zamestnancov z celej skupiny Vetropack chcelo pomôcť. Tak vznikla Nadácia Vetropack Gostomel, vďaka ktorej sme už mohli pomôcť 53 osobám. Podporu dostali aj zamestnanci, ktorí v súčasnosti nie sú zamestnaní, ale ešte 24. februára 2022 boli. Pracovná skupina nadácie má troch členov. Spracovávame dokumenty a jazdíme na postihnuté miesta, aby sme zhodnotili škody.

"Osobne hovorím s každou rodinou, ktorá dostane podporu. Poznám takmer každého - je veľmi ťažké sa psychicky vyrovnať s ich bolesťou a všetkými žiadosťami."

Asi 50 zamestnancov závodu teraz bráni našu krajinu na fronte. Bohužiaľ nie všetci sa vrátia z vojny zdraví a nezranení. Niektorí sa nevrátia vôbec. Nedávno sme dostali smutnú správu, že jeden kolega zomrel v boji. Jeho manželka a päť detí zostali bez manžela a otca. V takom prípade nadácia poskytuje jednorazovú podporu vo výške 5 000 eur pre rodinu zosnulého. Zamestnancom, ktorí utrpia vojnové zranenia, finančne prispievame prostredníctvom nadácie na liečbu a rehabilitáciu. V prípadoch úplnej alebo čiastočnej straty majetku/bývania počas obsadenia mesta poskytuje nadácia zamestnancom finančnú podporu na obnovu vo výške 10 000 alebo 5 000 eur.

Posudzovali sme napríklad škody na bytovom dome, kde predtým žilo veľa našich zamestnancov – namiesto veľkej budovy tam bol len stroj, ktorý spracovával tehly. Mala som pocit, že celý život Ukrajincov bol v tomto stroji a bol vymazaný. Bolo veľmi ťažké sa psychicky vyrovnať so všetkými žiadosťami, ale keď príde spätná väzba alebo poďakovanie za poskytnutú podporu, uvedomíte si, že vaše vlastné emócie sú odôvodnené. Ľudia teraz zúfalo potrebujú materiálnu aj psychickú podporu. Pre ďalších, ktorí momentálne nemôžu pracovať, je dôležité, aby sa necítili zabudnutí a opustení. Som vďačná všetkým kolegom z veľkej rodiny Vetropack za ich podporu zamestnancov z Gostomelu.