UN SUBIECT CARE NE PRIVEȘTE PE TOȚI

Sustenabilitatea economică implică, în principal, continuitate și transparență în afaceri și operațiuni, relații bune cu toate părțile interesate și, bineînțeles, cercetare și dezvoltare pentru a stimula inovarea. Dimensiunea socială a sustenabilității este  în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite: acestea acoperă aspecte precum sănătatea și siguranța, egalitatea de gen, diversitatea și incluziunea - cu alte cuvinte, cam tot ceea ce face ca o companie precum Vetropack să fie un bun angajator!

Vetropack s-a alăturat recent inițiativei "Supplier Leadership on Climate Transition". Acest program reunește numeroase mărci de top din industria alimentară și a băuturilor la nivel mondial cu scopul de a continua să reducă emisiile. Membrii sunt obligați să măsoare și să raporteze cu precizie emisiile și de asemenea, aceștia să informeze furnizorii cu privire la modalitățile de reducere a emisiilor în întregul lanț valoric.

 

Strategia noastră pentru 2030 stabilește obiective ambițioase în materie de sustenabilitate