Guvernanță

Printre principiile noastre de bază se numără procesele transparente și practicile de afaceri conforme legii. Conduita etică este esențială pentru a menține încrederea grupurilor noastre de părți interesate și, prin urmare, este baza succesului nostru pe termen lung. Solicităm respectarea acestor standarde înalte în tot lanțul nostru valoric și efectuăm inspecții sistematice ale furnizorilor noștri.

Pentru a integra conștientizarea practicilor de afaceri etice și conforme legii în cultura noastră corporativă, definim cerințe obligatorii și emitem instrucțiuni privind conduita. Codul nostru de conduită și politica de etică în afaceri (PEA) la nivel de grup prevede instrucțiuni cruciale în acest sens. Implementăm în mod regulat măsuri de instruire și de conștientizare, în funcție de diferitele niveluri și subiecte.

Cele mai importante principii ale noastre sunt integritatea, fiabilitatea și transparența. Printre aspectele incluse se numără apărarea drepturilor omului, asigurarea concurenței loiale și combaterea corupției și mituirii. Prin Codul nostru de conduită pentru furnizori, împreună cu analizele sistematice ale riscurilor, ne asigurăm că cerințele noastre sunt îndeplinite și în lanțul de aprovizionare.

«Noi activăm în diferite jurisdicții legale. Iată de ce este cu atât mai important să avem o poziție clară și inconfundabilă referitor la viziunea noastră asupra practicilor corecte de afaceri.»
Susanne Trier, Director Departamentul Juridic și Conformitate al grupului

Progresele și evenimentele legate de subiectele semnificative vor fi prezentate în raportul anual integrat din 2023. Următoarele subiecte sunt atribuite Impactului guvernanței:

  • Conformitate
  • Managementul lanțului de aprovizionare