Dezvoltarea durabilă este o problemă care ne preocupă pe toți

În prezent mulți oameni discută despre dezvoltarea durabilă – dar ce înseamnă aceasta de fapt pentru Vetropack ca companie?

Strategia noastră cuprinde cinci piloni strategici, primul dintre ei fiind în mod evident „Dezvoltarea durabilă”, care reprezintă ambiția noastră de a deveni cei mai buni în domeniul dezvoltării durabile până în 2030. Pe măsură ce ne îndreptăm către această destinație, responsabilizăm toate domeniile și nivelurile ierarhice ale companiei noastre; stabilim pentru noi înșine obiective obligatorii și integrăm dezvoltarea durabilă în activitățile noastre de afaceri.

Vetropack are ambiția de a fi cea mai bună companie în domeniul dezvoltării durabile până în 2030. Pilonul nostru strategic de „Dezvoltarea durabilă” ne ghidează spre atingerea acestui obiectiv.

Intenționăm să devenim cunoscuți pentru procesele noastre de producție inovatoare, compatibile ecologic și social-acceptabile și pentru produsele noastre din sticlă sigure și de înaltă calitate. În vederea protejării mediului, ne străduim să conservam resursele și apa, să gestionăm deșeurile și să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Datorită culturii corporative incluzive și dezvoltării angajaților noștri bazate pe învățarea continuă, Vetropack ar trebui să fie considerată ca alegerea nr.1 printre rândul de angajatori. 

Strategia noastră pentru 2030 stabilește obiective ambițioase de dezvoltare durabilă.

«Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să responsabilizăm toate nivelurile ierarhice și trebuie să integrăm dezvoltarea durabilă în activitatea noastră zilnică.»
Johann Reiter, CEO Vetropack-Group

Subiectele semnificative sunt elementele de bază ale activității noastre de dezvoltare durabilă și oferă baza pentru raportarea aferentă. Potrivit legislației și standardelor, revizuim subiectele semnificative la intervale regulate: cea mai recentă revizuire a fost efectuată înainte de raportarea pentru anul fiscal 2023. Evaluarea noastră a inclus modificări ale cadrului normativ și am racordat mai intens subiectele la activitățile și procesele noastre de bază. La fel ca în trecut, continuăm să stabilim legături specifice între subiectele noastre semnificative și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD ale ONU).

În scopul raportării, structurăm subiectele semnificative în funcție de Impactul Economic, Impactul asupra mediului, Impactul social și Guvernanța.

În scopul raportării, structurăm subiectele semnificative în funcție de Impactul Economic, Impactul asupra mediului, Impactul social și Guvernanța.