Vetropack in figures

2023 rezumate

CHF milioane

  31.12.2023 31.12.2022 +/-
Vânzări nete 898,8 899.4 -0.1%
EBIT 91.3 89.91 2.5%
Profit consolidat 63.3 40.7 55.5%
Flux de numerar* 130.1 142.2 -8.5%
Investiții 238.0 194.6 22.3%
Angajați  (număr) 3 772 3 676 2.6%

* Fluxul de numerar operațional înainte de modificarea capitalului circulant net