VÝZVA, KTERÁ SE TÝKÁ NÁS VŠECH

Ekonomická udržitelnost zahrnuje především kontinuitu a transparentnost v podnikání, dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami a samozřejmě výzkum a vývoj na podporu inovací. Sociální rozměr udržitelnosti úzce souvisí s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Ty pokrývají témata, jako je zdraví a bezpečnost, rovnost žen a mužů, diverzita a inkluze, jinými slovy téměř vše, co dělá společnost, jako je Vetropack, dobrým zaměstnavatelem!

Společnost Vetropack se nedávno připojila k iniciativě ‘Supplier Leadership on Climate Transition’. Tento program sdružuje mnoho předních světových značek v oblasti potravinářského a nápojového průmyslu s cílem pokračovat ve snižování emisí. Členové programu jsou povinni přesně měřit a hlásit své emise. Také se od nich očekává, že budou vzdělávat své dodavatele v oblasti snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce.

 

Naše Strategie 2030 stanovuje ambiciózní cíle udržitelnosti