Employee Spotlight: Jiří Dvořák

Jiří Dvořák nastúpil do spoločnosti Vetropack v roku 2022 ako technický inžinier. Jeho cesta sa začala rekonštrukciou vane, ktorá bola nedávno uvedená do prevádzky.

„Pracovať vo Vetropacku znamená stať sa súčasťou veľkej sklárskej rodiny s individuálnym prístupom, a zároveň byť súčasťou silnej, stabilnej spoločnosti vo fascinujúcej oblasti sklárstva. Je úžasné, ako sa v takom starobylom odvetví neustále vyvíjajú technológie,“ opisuje svoje pracovné skúsenosti Jiří Dvořák.

Vstup do rodiny Vetropack: Prekonanie počiatočnej nervozity

Spomína, že jeho cesta do spoločnosti Vetropack sa začala typickou trémou prvého dňa, ale akákoľvek počiatočná nervozita bola rýchlo prekonaná vďaka kolegom zo všetkých oddelení. „Zohrali kľúčovú úlohu pri mojom bezproblémovom začlenení sa do tímu. Ich ochota podeliť sa o skúsenosti mi umožnila stať sa platným členom rodiny Vetropack,“ zdôrazňuje.

Rozmanitosť každého projektu: Neustále učenie sa

Jiří Dvořák má veľkú radosť z rozmanitosti svojej práce. „Neustála potreba prispôsobovať sa a učiť sa ma neustále zamestnáva a motivuje,“ hovorí. Vrcholom výziev bola pre neho nepochybne rekonštrukcia sklárskej pece. O to viac bol hrdý, keď videl, ako sa vyrába prvé sklo. „Je to dôkaz tvrdej práce a odhodlania celého tímu,“ dodáva Jiří Dvořák.

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac o zaujímavých pracovných príležitostiach vo Vetropacku? Pozrite sa na stránku Kariéra.