Ce este important?

Ce aspecte sunt deosebit de relevante pentru părțile interesate și pentru asigurarea succesului nostru comercial pe termen scurt, mediu și lung? Pe baza acestei întrebări – și în conformitate cu cele șase capitale ale IIRC – am definit aspectele importante, care sunt prezentate în această matrice:

Matricea servește drept bază pentru orientarea noastră strategică și pentru structurarea raportării.

Contribuția la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite

Utilizăm cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) ca sistem de referință, pentru a integra impactul propriilor noastre activități comerciale asupra mediului și societății în contextul dezvoltării durabile globale. Patru dintre ele sunt deosebit de relevante pentru noi. Acesta este locul în care vedem cele mai importante pârghii pentru a aduce o contribuție semnificativă:

Contribuția noastră la industrie, inovare și infrastructură (ODD 9)

Direcția noastră strategică se bazează pe obiectivele principale de creare a unei infrastructuri rezistente și de dezvoltare a unei industrializări durabile în țările cel mai puțin dezvoltate din Europa. Programul nostru de investiții va moderniza procesele, instalațiile și tehnologiile, pentru a sprijini industrializarea durabilă. Proiectele de investiții în regiuni vor promova o rețea de întreprinderi mici în jurul fabricii. Toate fabricile Grupului Vetropack, partenerii lor de-a lungul lanțului valoric și în zonele înconjurătoare vor beneficia de inovațiile și investițiile Grupului în diverse domenii.

 

Aspect asupra căruia avem o influență deosebită:

9.2: „Promovarea unei industrializări extinse și durabile și creșterea semnificativă a ponderii industriei în ocuparea forței de muncă și în produsul intern brut până în 2030, în conformitate cu circumstanțele naționale, precum și dublarea ponderii în țările cel mai puțin dezvoltate.”

Aspecte cheie:

 • Strategia și portofoliul de inovare
 • Organizația de învățare

Domenii de acțiune și obiective:

 • Investiții în țările mai puțin dezvoltate din Europa (de exemplu, Republica Moldova)
 • Implicarea furnizorilor locali în lanțul de aprovizionare, în special în țările mai puțin dezvoltate
 • Crearea unui centru de inovare ca punct focal pentru inovare și cercetare
 • Colaborare cu centrele de cercetare și cu actorii din industrie, pentru a stimula împreună inovarea
 • Crearea unei organizații tehnice a grupului, în conformitate cu direcția strategică a grupului, pentru a asigura o performanță optimă a producției și calitatea produselor în conformitate cu standardele predefinite.

Măsurile noastre de protecție a climei (ODD 13)

Fiind o companie industrială activă la nivel global, cu cerințe semnificative de energie și resurse, Vetropack are o amprentă ecologică. Angajamentul nostru ecologic se axează pe protecția climei.

 

Aspect asupra căruia avem o influență deosebită:

 • 13.3: „Îmbunătățirea educației și a sensibilizării, precum și a capacității umane și instituționale în domeniul atenuării schimbărilor climatice, al adaptării la schimbările climatice, al reducerii impactului climatic și al avertizării timpurii.”

Aspecte cheie:

 • Eficiență energetică și energie regenerabilă
 • Reducerea la minimum a emisiilor de CO2, a deșeurilor și a consumului de apă

Domenii de acțiune și obiective:

 • Reducerea emisiilor de CO2 cu 30 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2019
 • Trecerea la „energie verde” până în 2025
 • Investiții considerabile pe termen mediu care contribuie la reducerea emisiilor de CO2
 • Trecerea sporită a transportului extern de la rutier la feroviar
 • Transport intern neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2
 • Reducerea consumului de apă
 • Reducerea deșeurilor

Contribuția noastră la un consum și o producție responsabilă (ODD 12)

În prezent, populația lumii consumă mai multe resurse decât pot oferi ecosistemele. Pe lângă consumul de resurse, deșeurile rezultate din consum reprezintă o altă problemă globală semnificativă. Sticla are multe proprietăți care pot contribui la un consum mai responsabil: mai puțin consum de resurse, mai puțină risipă de alimente și mai puține deșeuri.

 

Aspecte asupra cărora avem o influență deosebită:

 • 12.2: „Până în 2030 realizarea unui management sustenabil și utilizarea eficientă a resurselor naturale.”
 • 12.5: „Până în 2030 reducerea semnificativă a generării de deșeuri prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare.”

Aspecte cheie

 • Produse sustenabile
 • Reciclarea deșeurilor de sticlă

Domenii de acțiune și obiective

 • Îmbunătățirea reciclării în cadrul lanțului valoric
 • Creșterea procentului de cioburi de la 53% la 70%.

Contribuția noastră la egalitatea de gen (ODD 5)

Fiind o companie angajată într-o politică de afaceri sustenabilă, eliminarea diferențelor de gen este obligatorie. În plus, s-a dovedit că egalitatea de gen are efecte pozitive asupra succesului economic, productivității, competitivității și intensității inovației. În mod tradițional, femeile sunt în minoritate în industria sticlei, la toate nivelurile ierarhice și în toate profilurile profesionale. Deși estimăm că potențialul lor este la fel de mare.

 

Aspect asupra căruia avem o influență deosebită:
 • 5.5: „Asigurarea participării depline și efective a femeilor și egalitatea de șanse în rolurile de conducere, la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.”

Aspecte cheie:

 • Angajator atractiv

Domenii de acțiune și obiective:

 • Identificarea și eliminarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați
 • Promovarea echilibrului de gen în procesele de luare a deciziilor
 • Cel puțin 20% mai multe femei în poziții de decizie până în 2030
 • Creșterea proporției de femei din fondul nostru de talente cu 40 % până în 2030
 • Crearea unui mediu de lucru care să promoveze o cultură a diversității la toate nivelurile